Vyjádření předsedy
DK OFS Mir. Bílka

Na svém pravidelném zasedání disciplinární komise (dále jen DK) dne 7. 4. obdržela Zápis o utkání výše uvedeného utkání a prohlášení hráče Mašaty o projednání přestupku bez jeho účasti. Ve spodním rohu tohoto prohlášení bylo drobným písmem dopsáno stanovisko vedoucího družstva M. Batovce k tomuto vyloučení.

DK na základě Zápisu o utkání, prohlášení hráče i stanoviska vedoucího družstva přestupek projednala a hráče potrestala.

Zápis o utkání a jeho příloha obsahovaly ale i řadu podnětů, které vedly DK k zahájení disciplinárního řízení s vedoucím družstva M. Batovcem. Na zasedání DK se ale vedoucí družstva nedostavil. DK tedy s okamžitou platností zastavila vedoucímu družstva činnost do projednání přestupku. DK se ale domnívala, že oddíl Krásná Hora nemá o skutečnostech uvedených v příloze Zápisu ponětí, neboť vedoucí družstva odmítl Zápis po utkání podepsat a přílohu zápisu vypracovával rozhodčí až doma.

Předseda DK tedy navštívil příští mistrovské utkání dorostu Krásné Hory dne 10. 4. a zde seznámil předsedu oddílu J. Zelenku a vedoucího družstva dorostu M. Batovce s obsahem přílohy Zápisu o utkání. M. Batovec požadoval, aby při projednávání přestupku bylo bráno v potaz jeho stanovisko.
Na další zasedání DK dne 14. 4. se M. Batovec nedostavil a DK neměla k dispozici ani žádné jeho nebo oddílové písemné vyjádření.

Na dalším zasedání DK dne 21. 4. nebyl M. Batovec opět přítomen. Žádné písemné vyjádření neobdržela ani DK, ani sekretář OFS, ani komise rozhodčích. DK tedy projednala jednání M. Batovce podle skutečností uvedených v Zápise o utkání. Musela při tom přihlédnout ke skutečnosti, že M. Batovec byl 14. 11. 2010 za obdobná provinění potrestán zákazem výkonu funkce vedoucího družstva, spojeným se zákazem vstupu na hráčskou lavičku na dvě soutěžní utkání. Toto rozhodnutí M. Batovec nerespektoval a v době trestu se dopustil obdobného provinění opět.

Dopis M. Batovce si můžete přečíst ZDE.