Zápis DK OFS č. 2
ze 13. srpna

Žádosti o prominutí zbytku trestu:
Jakub Molnár (Jince) – DK žádosti vyhovuje s tím, že zbytek trestu 1 SU podmíněně odkládá do 15. 11. 2009.
Martin Mácha (Obořiště) – DK žádosti nevyhovuje.