Tresty nepodmíněné

2 SU - Lukáš Moulis (Narysov), Jindřich Rampa (Pičín), Milan Matějka (Hřiměždice). Všichni od 3. září.

Tresty podmíněné

2 SU - V. Skalický (Počepice), J. Chudárek (Luhy), Mir. Čížek (Láz), Jos. Dědina (D. Hbity), P. Roškokt (Jesenice), T. Fiala (N. Knín). Všichni do 15. 11. 2009.

Ostatní

DK předává rozhodčího Karla Pauknera k projednání komisi rozhodčích.