Tresty nepodmíněné

5 SU – Jan Vrátník (Zduchovice), 3 SU – Mir. Bodnár (Sp. Příbram B). Oba od 7. května.

Tresty podmíněné

3 SU – R. Švehla (Milín B), 2 SU – O. Fafejta (M. Hraštice), P. Grebeň (D. Hbity B), O. Kocián (Obecnice), O. Bauer (Bohutín B), vš. do 31. 8. 2009.

Ostatní

D. Kváča (Jesenice) – DK uvolňuje hráči záv. čin. od 7. 5.
Zb. Milec (ved. Věšín) a T. Viktora (kapitán Věšín), oba podmíněný zákaz výkonu funkce do 31. 8. 2009.
Pav. Kymla (Jesenice) – DK vyhovuje žádosti s tím, že 1 SU nepodmíněně mění na podmíněně do 31. 8. 2009.
DK neprojednala zápis z utkání Pečice – Bohutín, bude projednán na příští schůzi.
Neproj. pro chybějící nál.: T. Kolouch (N. Ves).
Hřiměždice – Pr. Lhota (dor.) neprojednáno, chybí zápis.
DK předává RO Jos. Kobíka k projednání Komisi rozhodčích.