Tresty nepodmíněné

5 SU - Václav Kalný (dor. Podlesí), 3 SU - Jakub Molnár (Sp. Příbram B), Jakub Marešovský (Dublovice), Miroslav Jarolímek (Smolotely). Všichni od 18. června. Zbytek trestů bude upřesněn před započetím podzimní části soutěže.

Ostatní

DK OFS projednala zjištěné skutečnosti hráče Martina Máchy (Obořiště), který byl předán k šetření komisí STK OFS.

Hráč Martin Mácha - zastavení závodní činnosti na 3 měsíce nepodmíněně od 18. června.

Vedoucí mužstva Jaroslav Hejda - zákaz výkonu funkce a trest zastavení závodní činnosti hráče na 5 měsíců nepodmíněně od 18. června.

Kapitán Roman Kožíšek - zákaz výkonu funkce kapitána na 1 měsíc podmíněně do 30. listopadu 2009.

DK OFS uděluje oddílu TJ Obořiště pokutu 1000 Kč.

Odůvodnění: ovlivňování průběhů utkání, které je v rozporu se stanovami, řády a předpisy.