Tresty nepodmíněné
Od 18. 9.: 3 SU – Ondřej Moravec (Pr. Lhota), 1 SU – Luboš Maršík (Láz), Petr Červenka (Dol. Hbity).
Od 19. 9.: 2 měsíce – Tomáš Bambas (Bohutín), 1 SU – Jakub Černý (Borotice).

Ostatní
DK OFS nevyhovuje žádosti o prominutí zbytku trestu hráče Václav Skalický (Počepice).