Nepodmíněné tresty

Od 2. 4.: 4 SU – Marcel Mašata (dor. Krásná Hora).

Od 3. 4.: 1 SU – Zbyněk Jamečný (Počepice).

Ostatní

Milan Batovec zákaz výkonu funkce vedoucího, se zákazem vstupu na hráčskou lavičku do projednání případu.

DK nevyhovuje žádosti Roberta Špindlera (Zduchovice) o prominutí zbytku trestu.

Neprojednáno pro chybějící náležitosti: Pavel Žáček (Tochovice B), Tomáš Melichar (Milín C), Karel Kadlec (Dobříš), David Hnízdil (Kovohutě), Jaroslav Peták (Višňová).