Od 28. 8.: 1SU -Dostál Martin (Rosovice), Šrain Martin (Dobříš C).
Od 27. 8.: 1SU - Ryčl Tomáš (D. Dušníky B).

DK vyslovuje důtku: Šebesta Radek (vedoucí – Višňová).

DK žádá STK o přípravu podkladů pro jednání s oddíly: Jablonná, Věšín, Rosovice, Sedlčany.
Na příští schůzi DK se dostaví zástupci těchto oddílů.

Vzhledem k odborné specializaci RO, si DK nechá vyhotovit od KR odborné posouzení RO: Havránek, Kobík, Dvořák.

Do příští schůze DK se dostaví: Čermák Miroslav (Kňovice), Vošmik Josef (Láz).

Příští schůze DK 8.9. 2011 od 15. hod v příbramské Sokolovně.