Členové Disciplinární komise OFS Příbram rozhodovali tentokrát jen o dvou žádostech.

DK OFS vyhovuje žádosti hráče D. Petráně (Podlesí) a 1 SU nepodmíněně mění na podmíněný trest do 31. 5. 2008.

DK OFS nevyhovuje žádosti hráče P. Krása (dor. D. Dušníky) - trest byl uložen ve spodní hranici.