15.35 Zástupci oddílů dostávají rozlosování jarní části sezony a další potřebné formuláře pro zdárný průběh odvetné části sezony.

15.37 Přítomni jsou zatím zástupci 26 oddílů.

15.43 Předseda OFS Josef Škvára zahájil zimní Aktiv. Přítomné seznámil s programem.

15.44 Aktivu se účastní zástupci 42 oddílů, nepřítomno je 11 oddílů.

15.45 Josef Škvára oznámil, že v červenci 2008 končí čtyřletý mandát současného výkonného výboru. Volba nových členů proběhne zřejmě ve středu 16. července. Už nyní mohou na adresu OFS Příbram zasílat oddíly a kluby své případné zájemce o funkce v novém VV OFS.

15.46 Přítomní zástupci oddílů a členové předsednictva OFS uctili minutou ticha své kolegy, kteří v období od posledního Aktivu do dnes, navždy odešli.

15.48 Slovo dostal předseda STK Josef Kuba.

16.01 Zástupci klubů si vyslechli své povinnosti, které nebyly během podzimní části sezony ideálně plněny – např. pokud se nedostaví rozhodčí, sepsat zápis a zaslat jej na OFS, Josef Kuba je upozornil na povinnost a funkci soupisek a starty hráčů ze soupisek za A a B-týmy a připomněl i návrhy na novinky vRozpisu soutěží pro sezonu 2008/09, s nimiž už seznamoval před startem sezony.

16.07 Byla otevřena diskuze, první dotaz vnesl Petr Kyselý (Zduchovice): "Mohly by být zveřejňovány i zápisy ze zasedání VV OFS, stejně jako vycházejí zprávy z STK a DK?"

16.11 Marian Piško (Březnice): "Mohl by mít OFS Příbram své vlastní internetové stránky, kde by byly aktuální informace? Další dotaz k rozhodčím: jak jsou vybírání rozhodčí k zápasům?"

16.15 Zatím nebyla odpovězena žádná položená otázka.

16.20 Slovo dostal Josef Mára, který zopakoval Zprávu ztrenérsko metodické komise, která již vyšla vPB Deníku, o povinnosti klubů a oddílů zOP mužů mít na lavičce trenéra minimálně slicencí C. A oznámil datum doškolení. Zároveň vyčíslil počet vyškolených trenérů za uplynulé čtyřleté období.

16.28 Proběhla výměna názorů mezi zástupci Březnice a Podlesí ohledně změny termínů dvou jarních zápasů OP mužů: Podlesí - Milín B a Podlesí - Spartak B. Zástupce Březnice měl pocit, že změna proběhla ve prospěch Podlesí, které záměrně změnilo termín na dny, kdy hrají A-týmy soupeřů. Radim Černohorský z Podlesí na to odpověděl: "My na postup nejdem, neboj!"

16.30 Slovo si vzal předseda komise rozhodčích Eduard Škvára. Vyjádřil se k námitce ohledně rozhodčích u zápasů Březnice. Nejprve derby s Tochovicemi, kde nepřijel žádný rozhodčí. "Byl delegován rozhodčí z kraje, bohužel na poslední chvíli se omluvil." Dál mluvil o problematice s rozhodčími, o náročnosti pískání s nadávkami za zády a dalším. Zároveň upozornil zástupce oddílů a klubů, aby rozhodčím neplatili to, na co nemají právo. "Pokud přijde pěšky nebo jej někdo přiveze, nemá nárok na cesťák! Neplaťte mu jej!" Jako příklad byl dán rozhodčí Bartoš, který odpískal zápas na Marile, poté přejel do Podlesí, ale cestovné už mu zde vyplaceno nebylo, protože to dostal proplacené už po utkání na Marile.

16.40 Týmy byly stejně jako na všech předchozích aktivech poučeny o možnosti proškolit si vlastní rozhodčí a o možnosti vetovat rozhodčí. "Zatím mám u sebe pouze dvě vetace. Kdokoliv další budete chtít nějakého rozhodčího vetovat, dejte mi to písemně." Eduard Škvára začíná mluvit o udělování známek rozhodčím. "Je podivné, když rozhodčímu dokážete celý zápas nadávat, pak vyhrajete a dáte mu devítku. Pak je známkování zbytečné."

16.44 Dotaz Martina Píchala (Jince): "K čemu je být "poctivý" při psaní známek? Ať rozhodčí dostane trojku nebo desítku, má stejné peníze, je stejně znova delegován. K čemu je tedy vůbec známkování?" V závěru se zeptal, zda je ještě na listině rozhodčích pan Mezek.

16.46 Eduard Škvára odpověděl k panu Mezkovi, o známkování se nezmínil.

16.50 Probíhá diskuze k povinnosti rozhodčích zúčastnit se zimního semináře rozhodčích.

16.55 Pomalu se ukončuje Aktiv. Smlouva na pronájem sálu končí.

17.00 Týmy byly seznámeny s možností zasílat výsledky i ostatní sportovní zprávy přes SMS na tel. č. 725 543 993 redaktorovi Příbramského deníku a o propojenosti spolupráce mezi naším Deníkem a OFS ohledně využití internetové stránky Příbramského deníku.

17.08 Aktiv OFS Příbram skončil.