Změna výkladu pravidel fotbalu platná od 1.8.2008

Změna se týká části Pravidla 12, přestupku „hra rukou“, kdy dle výkladu FIFA i UEFA již nebude rozhodčí považovat za porušení pravidla situaci, když si hráč při odkopu míče sám nastřelí míč na ruku. Takovýto způsob hry se již nepovažuje za zakázaný způsob hry a nebude rozhodčími trestán.

Ostatní případy výkladu zakázané hry rukou dle Pravidla 12 Pravidel fotbalu se nemění a zůstávají v platnosti.

Pravidlová komise ČMFS v této souvislosti upozorňuje všechny hráče, funkcionáře a ostatní příznivce fotbalu, aby toto rozhodnutí a změnu v posuzování části Pravidla 12 vzali na vědomí.