V úterý 9. března se konala v klubovně MFK Dobříš V Lipkách výborová schůze. Na ní předseda dobříšského klubu Radek Řechka předal dva certifikáty čestného členství. Jednak významnému sponzorovi dobříšského fotbalu, ale hlavně také 90letému sportovci tělem i duší panu Cyrilovi Velebilovi.

Pan Velebil pak krátce pobesedoval v klubovně MFK. Všichni jsme obdivovali jeho vitalitu a humor. Pan Velebil, který se celý život vyhýbal alkoholu, vyprávěl mnoho historek, které zažil na své pouti fotbalem a hokejem, ať už jako aktivní hráč, či později jako významný funkcionář.

Stál u zrodu dvou fotbalových stadionů na Dobříši. Budoval dnes již neexistující Matlachův stadion a později i současný stadion V Lipkách. S fotbalem začínal v mládí a už v sedmnácti letech byl členem fotbalového týmu dospělých. Jak sám vyprávěl, aby se v zimě nenudili, založili fotbalisté i hokejový klub a hráli na rybnících Papeži i Huťském.

Mnoho let působil jako učitel, ať už na Dobříšsku nebo v poválečných letech v pohraničí. Lásku k fotbalu dokazoval tím, že z pohraničí odjížděl v sobotu na Dobříš, aby si mohl zahrát milovaný fotbal a v neděli se opět vracel do svého působiště. Vzpomínal na dobrodružná cestování za sportem, když například fotbalisté odehráli zápas v Berouně, kde přespali, druhý den hráli v Hostomicích a odpoledne ještě porazili mužstvo Neumětel, aby po zápase pěšky vyrazili na Dobříš. Nutno dodat, že všechna tři utkání tenkrát vyhráli.

Jako hokejový funkcionář byl také v roce 1968 ustaven prezidentem Sboru rozhodčích Čech a Moravy. Zúčastnil se v různých funkcích třech Mistrovství světa v hokeji. K pobavení přidal i historku, jak jako delegát při ligovém utkání umravňoval známého bouřliváka Jaroslava Holíka. Ten po svém vyloučení častoval nepublikovatelnými výrazy rozhodčí, načež mu pan C.Velebil řekl: „Jako důstojník Československé lidové armády byste se neměl takhle chovat.“ Jaroslav Holík zmlkl a byl zticha i při svém druhém vyloučení v tomto zápase.

Na otázku, co říká současnému českému fotbalu a hokeji, odpověděl, že hlavní příčinou je brzký odchod mladých hráčů do zahraničí.

V závěru besedy popřál spolu s panem Kovaříkem zvláště našim dorostencům, kteří zde byli také přítomní, mnoho zdaru ve sportovním zápolení, aby dobříšský fotbal v budoucnosti opět zavedli do míst, kam historicky patří.

RADIM WEBER