Vážení sportovní přátele,

obrátili jsme se na Vás v souvislosti se změnami, které proběhnou v organizaci a struktuře mládežnické kopané od sezóny 2011-2012. Tyto změny se dotknou nejen organizační struktury soutěží, ale přinesou změny týkajících se jednotlivých kategorií mládeže.

Aby VV OFS mohl připravit mládežnické soutěže pro sezónu 2011-2012, rozeslali jsme na začátku dubna 52 oddílům v našem okrese dotazník ohledně předběžných přihlášek do soutěže mládeže. Bohužel, odpovědět na jednoduchém předtištěném formuláři dokázalo dosud pouze 25 oddílů. Ostatní tajemně mlčí.

Pro zajímavost uvádíme počty dosud přihlášených týmů do jednotlivých navrhovaných kategorií:

dorost - 9 týmů
starší žáci (10+1) – 10 týmů
starší žáci (7+1) – 4 týmy
mladší žáci – 6 týmů
starší přípravky (5+1) – 9 týmů
mladší přípravky (4+1) – 8 týmů

Je dlouholetým zlozvykem na okrese, že oddíly si navykly přihlašovat a odhlašovat mládežnické týmy v průběhu skončení červencové valné hromady. Následně kritizují OFS za nedostatky v rozlosování a domáhají se přelosování soutěží. Abychom předešli těmto problémům, obracíme se na oddíly, které na dotazník nereagovaly a žádáme je o urychlené zaslání vyplněného dotazníku na OFS.

Po obdržení dotazníků provedeme jejich vyhodnocení a následně bude svolána schůzka oddílů, které přihlásí do soutěží své mládežnické týmy. Závazné přihlášky do soutěží mládeže budeme vyžadovat k termínu 27. června 2011.

Josef ŠKVÁRA, předseda OFS
Lubomír LHOTA, předseda KM OFS