Na dalším zasedání DK OFS Příbram zazněly čtyři tresty.

Tresty nepodmíněné
4 SU
– Josef Dědina (Dol. Hbity), od 3. dubna. Hráč byl v podmíněném trestu.

Tresty podmíněné
2 SU
– Martin Štochl (dor. Obecnice), Jan Pinsker (Rosovice). Oba do 30. 6. 2008.

Ostatní
DK OFS uděluje důtku hráči Martin Vůjtěch (Jince).