Zápis z STK č. 22
ze dne 29.4.2008

1/ STK potvrzuje výsledek utkání IV.tř. sk.B č.A3B1504 SK Obory B – Sokol Počepice B. V utkání byla čerpána čekací doba – 17.minut z důvodu pozdního příjezdu hostů. STK žádá družstvo Sokola Počepice B o zaslání zdůvodnění pozdního příjezdu do 13.5.2008, jinak se vystavuje sankcím za neoprávněné čerpání čekací doby. V zápise o utkání nebyl důvod uveden.

2/ STK upozorňuje družstvo Sokola Nová Ves B na to, že v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího musí být čerpána čekací doba. Utkání IV.tř. sk.B č. A3B1505 S.Nová Ves B – TJ Krásná Hora B bylo zahájeno v úřední začátek – 17:00 hodin i přesto, že se nedostavil delegovaný rozhodčí Vl.Havránek. STK předává k řešení nedostavení se del.roz. KR.

3/ STK potvrzuje výsledek utkání OP č. A1A1805 TJ Sokol Jesenice – Sokol Ligmet Milín B. V utkání byla čerpána čekací doba – 20.minut z důvodu nedostavení se delegovaného rozhodčího P.Balíka. Utkání odřídil delegovaný AR1 R.Lebeda. STK předává k řešení nedostavení se del.roz. KR.

4/ STK potvrzuje výsledek utkání OP žáci sk.A č.E1A1803 Sp.Příbram B – SK Březnice.
V utkání byla čerpána čekací doba – 20.minut z důvodu nedostavení se delegovaného rozhodčího K.Paukerta. Utkání odřídil rozhodčí J.KUba. STK předává k řešení nedostavení se del.roz. KR.

5/ STK důrazně upozorňuje fotbalové kluby na dodržování oddílu SŘ „Povinnosti pořadatele utkání“ a to na články 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 . V RMS je to článek 5.

6/ STK upozorňuje rozhodčí, aby se seznámili s s metodickým pokynem pravidlové komise ČMFS č.14/2008 ze dne 11.dubna 2008 „ Postup rozhodčího při výtržnostech obecenstva“ a podle něho v případě nutnosti postupovali.

(v tištěném Deníku vyjde tento článek v pátek 2. května)