Zápis ze schůze DK OFS ze dne 30. 4. 2008

Tresty nepodmíněné

3 SU - Stanislav Bambas (Bohutín), od 24. 4. dle DŘ př. I čl. 3b.

Tresty podmíněné

3 SU - R. Matyáš (Luhy), 2 SU - L. Korynta (Mokrovraty), P. Hájek (Rožmitál B), J. Čanda (Tochovice), D. Hrdina (D. Hbity), V. Kratochvíl (T. Dušníky), J. Fridrich (Sedlice). Všichni do 31. července 2008.

Ostatní

Do příštího zasedání zve DK OFS vedoucího družstva Sokol Drahlín Václava Přibíka a vedoucího družstva So. Pičín Jiřího Aušpice k vysvětlení událostí při utkání žáků Drahlín - Pičín dne 26. dubna.

DK OFS uděluje oddílu TJ Sedlice pokutu ve výši 500 Kč za špatnou pořadatelskou službu při utkání Sedlice - Narysov.

Příští zasedání DK OFS Příbram bude ve středu 7. května od 15 hodin.