Zápis č. 10 ze schůze DK OFS dne 7. května 2008

Tresty nepodmíněné

2 SU - Karel Leiterman (Věšín), od 7. 5. dle DŘ I 3a

Tresty podmíněné

2 SU - Vl. Neliba (Kovohutě), Mich. Pudil (Kňovice), Pav. Mol (Kamýk), K. Rada (N. Knín). Všichni dle DŘ I 6a do 31. 7. 2008.

Ostatní

DK OFS vyslovuje důtku těmto hráčům: J. Jonák (Pečice), R. Plecitý (Drahlín), Vl. Vyšín (dor. Obecnice).

DK OFS uvolňuje záv. činnost hráči: L. Sláma (Jablonná) dnem 7. 5. 2008.