VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Je to jen uražená ješitnost!

PŘÍBRAMSKO - Fotbalová veřejnost na Příbramsku je v rozpacích, bude si muset vybrat, na jakou stranu se přikloní. Ozvaly se totižkritické hlasy na práci Okresního fotbalového svazu, které volají po sesazení některých členů Výkonného výboru. Jak to vnímá předseda OFS Josef Škvára?

5.4.2007
SDÍLEJ:

Zástupci okresních oddílů se setkávají jednou ročně na aktivuFoto: DENÍK/Jan Hájek

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych z pozice předsedy OFS reagoval na článek Kritici svazu chtějí nastolit pořádek, uveřejněný 30. 3. v PD.Předem se chci omluvit, že jste museli čekat na odpověď do dnešního dne. Taková kritika si zaslouží důkladnější rozbor pro představu uvedeného problému.

Než začnu hodnotit otázky redaktora p. Krátkého a odpovědi kritiků, chci ozřejmit některé podrobnosti, případně srovnat údaje z výpovědí a rozhovorů obou aktérů (p. Dostálka a Černohorského). Chci, aby byly tyto rozhovory porovnány. Porovnejte, jak se některé pohledy kritiků na stejný problém liší a jak se často odporujeme podle toho, co nám lépe vyhovuje.

Nechť si čtenář sám udělá svůj dojem, zda aktéři hovoří na základě faktů, odborností a znalostí a nebo tito lidé nemají-li pádné argumenty, mají po ruce alespoň pomluvy, které s jejich vizí jsou bohužel u nás, čím dál tím víc populárnější, že všechno ví a dokonce nejlépe ze všech.

Co předcházelo tomuto článku? Po skončení podzimní části se na mém stole objevil tiskopis, ve kterém zástupce jednoho oddílu z okresu žádá o svolání mimořádné valné hromady. Cítil jsem se najednou, jako bych šlápnul na hrábě. Po kontaktu se zástupci tohoto oddílu jsem zjistil, že ti, co dali razítkem souhlas (neuvedli ani důvod) na tiskopisy, ani pořádně neví, proč chtějí tuto valnou hromadu svolat. Prý je o to požádal sekretář Spartaku Příbram a oni pouze vyhověli. Později VV OFS zjistil, že se utvořila skupinka kritiků svazu a její aktéři si rozdělili region našeho okresu a shání hlasy pro svolání mimořádné VH, na které chtějí údajně odvolat některé členy VV.

Cítil jsem to jako podpásovku. Do té doby kromě stávky rozhodčích a pár obvyklých připomínek, které zaznívaly i na aktivech, byl relativně klid. Na tomto podkladě P-OFS rozeslalo na oddíly dopis, ve kterém jsme zástupce oddílů žádali, aby než dají razítko na tiskopisy těchto kritiků, vše pečlivě zvážili. Nemohli jsme pochopit, proč a jaké důvody nutí tyto aktéry ke svolání mimořádné valné hromady, když aktiv oddílů, kde se všichni sejdeme a kde vzniklé problémy můžeme řešit, bude v červenci.

A víte, jaký je hlavní důvod? Uražená ješitnost sekretáře uvedeného klubu, který neunesl kontumaci dvou mládežnických utkání. Tím následně objevil dlouhodobé problémy v našem okresním fotbale a rozpoutal údajnou aféru.

Kontumace vznikly následovně: Jednomu krajskému oddílu dospělých z našeho okresu byl na žádost změněn hrací den z neděle na sobotu. Tím se změnily i hrací dny jeho mládeže oproti původnímu rozlosování. Změny byly uvedeny v Příbramském deníku i na internetových stránkách našeho OFS. A podotýkám – s velkým předstihem!

Sekretář změnu nezaregistroval protože, cituji: „podnikám a nemám čas číst noviny, Příbramský deník nečtu, máte mi to posílat jako na kraji.“ Mládežnické družstvo tak přijelo k mistrovskému utkání v jiný den. Došlo k chybě, která se může stát. Praxe naší STK je taková, že než něco zkontumuje u mládeže, čeká na vyjádření oddílů a dobrovůli soupeře. V tomto případě se čekalo pět týdnů. Bezvýsledně.

Druhý případ kontumace. Stejné. Tým minikopané Spartaku přijel k utkání v jiný den. Domácí oddíl nechtěl utkání sehrát znovu. Přesto STK čekala až do konce podzimní části soutěže. A protože se nikdo neozval a nedošlo k žádné dohodě, utkání zkontumovala. V obou případech bez peněžitých sankcí.
Reakce sekretáře byla taková, že si po telefonu stěžoval na porušení směrnic ze strany sekretariátu a přitom ani nechtěl slyšet o respektování naší vnitřní směrnice (Rozpisu soutěží), kde se píše o platnosti vycházejících zpráv STK, DK, KR aj. v Příbramském deníku s uvedením dne, kdy oficiální zprávy vycházejí.

K tomuto incidentu se přiřadila nespokojenost dalších krajských a několika okresních zástupců (kamarádů) s rozhodnutími DK, STK, KR. A problém byl na světě.

Pokusím se odpovědět na daný článek. A vznesu připomínky k jeho obsahu.

V úvodu se zastavím u slov p. Dostálka, dlouholetého funkcionáře, v minulosti předsedy STK a též kandidáta na předsedu OFS. Jeho věta, cituji: „chtěli bychom nastolit pořádek v OFS,“ zavání naprostou formálností.

Vždyť on sám určitě ví, že vše není tak jednoduché, jak se zdá. Lehce se kritizuje. Což zapomněl, že i za jeho působnosti se řešily podobné otázky? Právě on jako sekretář krajského oddílu by neměl porušovat směrnice svazu. Například přihlášku do soutěží našeho okresu vyplnil naprosto nedostatečně – chybí adresa, kam zasílat poštu, komu a další. A tento oddíl má v našich soutěžích pouze dvě mládežnická družstva. Přesto by mě nenapadlo toto kritizovat, nebýt jeho reakce na práci OFS.

Píše, že mu vadí neprůhlednost hospodaření svazu. Proč tuto otázku někdy nevznesl na aktivu či někde jinde. Teď, po vzoru našich politiků, mu vadí všechno. Určitě ví, že náš svaz nemá právní subjektivitu. Veškeré příspěvky jsou nám zasílány po linii ČMFS a pouze na mládež. Tyto částky se pak rozdělují dle předem schváleného klíče zástupců OFS, dle bodového systému a dle výše soutěže a je závislý na výši zaslané částky. OFS si ponechává rezervu (cca 30 tisíc Kč), ze které platí dopravu a další výdaje spojené s výběry mládeže, odměny pro vítěze soutěží aj. Na účtu OFS jsou dále vklady oddílů. Vše je dokladováno u ekonoma ČSTV a kontrolováno revizní komisí.

Pak, jak dotyčný píše „jsou tu zmatky kolem III. tříd a systému okresních soutěží, včetně mládeže“. Zmiňuje se o závěru posledního aktivu, na kterém však podle svědků nevydržel, stejně jako dvanáct dalších zástupců, až do konce. Neví, že se ozvaly oddíly a myšlenku rozšíření podpořily. Byli jsme tak povinováni s předstihem rozhodnutí STK a P-OFS oznámit oddílům, s tím, že až do zahájení nového ročníku se ještě může ledacos změnit.

K otázce kumulace funkcí předsedy, sekretáře OFS a tajemníka ČSTV. Za funkci předsedy OFS i sekretáře nejsem honorován. Je to funkce dobrovolná. Stejně to platí i u ostatních členů VV. Že bych lpěl na funkci sekretáře svazu – tak to ani náhodou!! Stačí, aby se našel vhodný člověk a hned zítra může tuto funkci vykonávat. Tato funkce se kumulovala z toho důvodu, že se nenašel někdo, který by o tuto práci projevil zájem. V jiných okresech to funguje podobně. Má to své pro i proti. Pro hovoří využití nástrojů ČSTV (počítač, kopírka, místnost aj.). Vše je pod jednou střechou. Proti je to, že jsme v pronájmu, chybí stálá zasedací místnost, přístup k doručovací schránce. Jestliže „opozice“ někoho hledá do této funkce, je jenom dobře. Oddíly však do budoucna musí počítat s tím, že se na všem budou finančně podílet. Zatím se tak neděje, protože není důvod.

Zastavím se i u obav kritika, „jak bude vypadat rozlosování příštího ročníku, když odstoupil předseda STK a už v jarním rozlosování je spousta chyb.“ Vážený, musím se pousmát. Podzimní i jarní rozlosování dělal tentýž člověk – bývalý předseda. Ten předseda, pane kritiku, který pomáhal už ve vašem sportovním klubu a který po kritice vašich kolegů se rozhodl ukončit práci i u našeho OFS. A přiští rozlosování pravděpodobně provede znovu on. A chyby? Ty děláte vy, on i já.

To, že pan kritik neví, kdo v únoru (ne v lednu, jak píšete) reprezentoval náš okres na VH ČMFS v Praze, svědčí o nedokonalé informovanosti a neznalosti řádů. Zúčastnil se předseda OFS z titulu své funkce a podporoval a hlasoval v duchu rozhodnutí našeho aktivu (98% zvedlo ruku) pro křídlo příznivců Ivana Haška.

A nyní k připomínkám k rozhodčím a jejich předsedovi. Problémy byly, jsou a budou. To, o co se chcete pokusit, je hezké, snažíme se o totéž, ale nedaří se to dle našich představ. Nejlepší odchází do vyšších soutěží. A zbude tu vždy ten, kdo tu zbude. Stávku jsme přežili a život jde dál. Předseda je pro mě profesionál, samozřejmě také s chybami. Všichni, kdo kritizují jeho práci, prošli jeho rukama. A teď usilují o to, že jsou lepší než jejich učitel.
Opozice chce změny v obsazování. Ráda zapomíná nebo možná neví, že v současné době dává Komise rozhodčích všem oddílům jedinečnou možnost rozhodčího si k utkání vybrat. Stačí se jen dohodnout se soupeřem, jestli souhlasí a vybraný rozhodčí k jeho utkání opravdu přijede. Zároveň mají oddíly právo tzv. vetovat. Vetovaný rozhodčí tento tým nikdy pískat nebude.

A ke kritice řízení zápasů? Viz poslední případy našich arbitrů v ČMFS. Ale uvědomte si jedno: aby někdo vzal úplatky, musí mu je někdo nabídnout… Nechápu oddíly, které se takto provinily a ještě křičí: „Chyťte zloděje!“

A co se týká informovanosti oddílů? Slova „není myslitelné, aby se komunikace odehrávala přes noviny“ mě zaráží. Vždyť to byli zástupci aktivu, kteří si to odhlasovali. Všichni víme, že s výší soutěže rostou i nároky na plnění povinností oddílů a jejich zástupců. Denně se dozvídám, že řada z nich nemá svůj počítač či připojení k internetu. To, co je normální v krajských soutěžích a výše, je u nás někde ještě v plenkách. Chápu, že pro podnikatele není problém koupit si počítač či fax a vše si odepsat z daní. Stejně pro ně nemůže být problém kliknout si na internetové stránky ČMFS či Příbramského deníku v pondělí, čtvrtek a sobotu, kdy vycházejí naše úřední zprávy. Teď mě napadá, že když se kritik zabývá sekretářem OFS, současně by mohl vzhledem k nedostatku jeho času, ustanovit funkci sekretáře mládeže, který by dění z našeho okresu sledoval.

Docela chápu, že ti, kteří jsou vámi uváděni jako kandidáti do nového výboru OFS mohou mít výhrady k naší práci. Vždyť co jméno, to oddíl krajské soutěže (Spartak, Dobříš, Sedlčany). Zástupci malých oddílů pro vás nejsou rovnocennými partnery.

Moderní člověk si tak rád činí nárok na to, že je „osvícený“. Pokud jde o moji osobu, tak se snažím být střízlivý ve všem, i k novým úkazům dnešní doby. Vzpomínám na případ z kraje, kdy domácímu mužstvu nevylezl zápis z tiskárny. Než to naťukali znovu na psacím stroji, uběhla čekací doba. Domácí oddíl kvůli tomu, přestože hrál 0:0, později prohrál kontumačně a ještě dostal pokutu. To se u nás v okrese ještě dlouho nestane. Zlatá propiska a když není zápis, stačí obyčejný papír. A nemusí u toho být ani kravata a sako rozhodčího!

Ale přesto si myslím, že s řadou kritiků zůstáváme být kamarády a fotbalovými nadšenci. A stále si i přes různé výhrady máme co říct.
Na závěr bych chtěl říci, že jako předseda OFS nemám potřebu a nechci se takto zviditelňovat. Mrzí mě, že dnešní sport je převážně o penězích, byznysu a mediálním chaosu. Často se stává, že člověk je člověku vlkem. A to, že jsem musel takto reagovat na kritiku, mě mrzí. Nejsem celebrita a na nic si nehraji. Přiznávám, že neznám nazpaměť všech sto devadesát šest stránek Souboru předpisů a též vím, že každý z nás je nahraditelný. Demokraticky jsem byl zvolen naprostou většinou zástupců. Všichni kritici mají stejnou možnost. Znova opakuji – jsou to funkce neplacené, dobrovolné. Svou odbornost mohu doložit a svého postavení jsem nedosáhl politickým lobingem. Z peněz OFS si nestavím baráky ani nekupuji byt.

Někde jsem četl, že štěstí má krátké trvání a znamená: „dělat rád to, co musím a smět dělat to, co mám rád.“ Víme všichni velmi málo. Jen hlupák ví všechno. Vlastně víme jen to, že toho moc nevíme.

5.4.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 27 000 Kč

Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí Ošetřovatelé skotu a stájníci. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: ošetřovatelé skotu a stájníci, Požadujeme řidičský průkaz sk. B, T, kladný vztah ke zvířatům a základní znalost ošetřování zvířat - skotu., Zaměstnanecké výhody: sleva na obědy v družstevní jídelně, poskytnutí pracovních oděvů, dovolená 25 dní, Nástup: od 1.8.2018 na dobu neurčitou. Mzda: 27 000,- Kč, Kontakt: Dammerová Květoslava, tel.: 606 238 213 - pracovní dny od 7:00 do 15:45 hod., Místo výkonu práce: VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO HVOŽĎANY, Hvožďany č.p. 56, 262 44 Hvožďany. Pracoviště: Výrobně obchodní družstvo hvožďany, 262 44 Hvožďany. Informace: Květoslava Dammerová, +420 606 238 213.

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Vrátný 15 000 Kč

Vrátní Vrátní - noční hlídači. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: vrátní - noční hlídači, Náplň práce:, hlídání objektu, úklid areálu, mytí aut, menší údržby a opravy, sekání trávy v areálu, , Požadavky:, uvítáme ŘP skupiny B, Zaměstnanecké výhody:, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné firemní stravování 30,- Kč oběd, zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí, moderní čisté prostředí, více práce placené navíc, Nástup možný ihned. Mzda: 15 000,- Kč, Kontakt:Braunová Lucie DiS., tel.: 318 493 760 od 8:00 do 14:00 hod., e-mail: braunova.lucie@pbtisk.cz, Místo výkonu práce:PBtisk a.s., Dělostřelecká č.p. 344, Příbram I. Pracoviště: Pbtisk a.s., Dělostřelecká, č.p. 344, 261 01 Příbram 1. Informace: Lucie Braunová, +420 318 493 760.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Pracovníci přímé obslužné péče v 21 230 Kč

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení Provozní pracovníci stravování a výživy. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21230 kč, mzda max. 29350 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: provozní pracovníci stravování a výživy, Požadujeme praxi v oboru. Mzda dle praxe., Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, příspěvek na stravu, delší řádná dovolená, rekreační zařízení VS ČR, příspěvky z FKSP (na penzijní pojištění), Nástup: od 1.9.2018 na dobu určitou. Mzda: 21 230,- až 29 350,- Kč, Kontakt: Popík Jaroslav Bc., tel.: 318 656 320, 602 622 182 - kdykoliv, e-mail: jpopik@vez.pbr.justice.cz , Místo výkonu práce: Vězeňská služba České republiky - věznice PŘÍBRAM, Bytíz, 261 01 Příbram 1. Pracoviště: Vězeňská služba české republiky - věznice příbram, 261 01 Příbram 1. Informace: Jaroslav Popík, +420 318 656 320,602 622 182.

Administrativa - Pracovníci vnitřní poštovní služby Pracovníci 17 000 Kč

Pracovníci vnitřní poštovní služby Pracovníci vnitřní služby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pozice: pracovníci vnitřní služby, Co bude Vaší náplní práce?, - příprava zásilek do firem a domácností (nakládka/vykládka/třídění a manipulace), - zpracování přijatých zásilek (jejich skenování a zadávání do IS), - pracovat budete ve směnném provozu, Co byste měl mít?, - SŠ vzdělání s výučním listem , - odolnost vůči stresu a fyzické zátěži, - aktivní přístup k zadaným úkolům a k jejich plnění v požadované kvalitě, - spolehlivost a pečlivost, Proč pracovat právě u nás?, - Náborový příspěvek 15 000 Kč, při nástupu do 31.7. 2018, - Naučíme Vás vše, co budete k práci u nás potřebovat., - Dostanete pracovní smlouvu a jistotu pravidelného výdělku s výplatou na den přesně., - Díky 37,5hodinové pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás nebo pro rodinu., - Volno si užijete i o 5týdenní dovolené., - Máme pro Vás i další benefity (stravenky v hodnotě 70 Kč, ubytování ve firemních rekreačních zařízeních, příspěvky na dovolenou a dětské tábory, volno pro rodiče, aj.)., Nástup možný ihned do 30.6.2019 (sml. na 1 rok). Mzda: 17 000,- až 19 000,- Kč, Kontakt: Procházková Romana Ing., tel.: 954 401 416, e-mail: prochazkova.romana@cpost.cz, Místo výkonu práce: ČESKÁ POŠTA, státní podnik Depo Příbram, Zdabořská č.p. 494, Příbram V-Zdaboř. Pracoviště: Česká pošta, státní podnik depo příbram, Zdabořská, č.p. 494, 261 01 Příbram 1. Informace: Romana Procházková, +420 954 401 416.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Kam za sportem: Kocouři přivítají Karlovarsko

Trenér 1. FK Příbram odpoví na dotazy čtenářů Příbramského deníku.

ON-LINE: Kouč Josef Csaplár odpoví čtenářům Deníku

FOTBALOVÉ PERLIČKY Z REGIONŮ
včera 16:36

Kariéra se chýlí ke konci. Koubský pracuje na stavbě jako dělník

Domů do Česka se dostane párkrát za rok. Když chce navštívit rodiče nebo děti, musí požádat šéfa o dovolenou. Přesto si bývalý obránce Zlína Jiří Koubský nestěžuje. Na život ve Švýcarsku, kde s přestávkami působí už třináct let, si pětatřicetiletý fotbalista zvykl a návrat na Moravu zatím odkládá.

včera 14:50

Snad jsem přispěl k současné úrovni, říká končící legenda MFK Vyškov Hodinář

/ROZHOVOR/ V utkání z posledního jarního kola Moravskoslezské ligy s Petřkovicemi vyběhl na trávník v 87. minutě a s krátkým nastavením hry to byly jeho poslední chvíle v dresu Vyškova, který oblékal dlouhých dvanáct let. „Bylo to krásné období, ale teď se chci věnovat svým koníčkům a profesním záměrům, včetně studia,“ říká David Hodinář, dlouholetá opora MFK Vyškov a v posledních dvou sezonách asistent trenéra Trousila.

ZAJÍMAVOSTI Z FOTBALU
dnes 20:00

Kapitán Zbrojovky Melichárek: Se sestupem jsme se vyrovnali na dovolené

/ROZHOVOR/ Z branky sledoval, jak se jeho spoluhráči snaží proniknout obranou Jihlavy a vykřesat naději na udržení. Marně. Brněnská Zbrojovka letos v květnu remizovala a bylo jasno: novou sezonu odehraje o patro níž. Brankář Dušan Melichárek klub neopustil a po letní přípravě opět povede Brňany na hřiště jako kapitán. Poprvé tak ve druhé lize učiní v neděli od šesti hodin večer shodou okolností právě proti celku z Vysočiny.

včera 16:32

Cíl Viktorie? Obhájit titul a neztratit se v Lize mistrů

Když hrajete pravidelně evropské poháry, ve sbírce máte máte pět domácích titulů a navíc jste úřadující šampioni, tak i pro novu sezonu musíte mít ty nejvyšší cíle.

Fotbalová sezona začíná! V ohni jsou tři želízka

Střední Čechy – Už je to tady! Fotbaloví fanoušci se dočkali. Již dnes začíná úvodními zápasy prvního kola nový ročník FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V sobotu do nové sezony vstoupí také tři středočeští zástupci Příbram, Mladá Boleslav a Vlašim.

Mistři a účastníci 1. fotbalové ligy: Proklikejte si úspěchy všech týmů od 1912

/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Jak se dařilo vašemu oblíbenému týmu v nejvyšší fotbalové lize? Kolik dal gólů, kolikrát zvítězil, jak se umístil na konci sezony? Přinášíme data od roku 1912 až do letoška.

Blíží se start divizních soutěží. Diváky tradičně potěší i dopolední zápasy

Po českých pažitech se v nejbližší době nezačnou prohánět pouze hráči první nebo druhé ligy. Zkraje srpna totiž startují i divizní fotbalové soutěže – je jich klasicky pět, představí se v nich celkem osmdesát mužstev a hrát se bude o pět vstupenek do České, respektive Moravskoslezské fotbalové ligy. První kola fanoušky přilákají už 4., respektive 11. srpna dopoledne.

Ayong je na zkoušce v Anglii

Příbram – Karsten Ayong je na odchodu z Příbrami. Dvacetiletý útočník původem z Kamerunu, který v loňské sezoně pomohl týmu k návratu do nejvyšší soutěže, míří do druhé anglické ligy, nyní je totiž na zkoušce v Sheffieldu United.

Tabulka po 1.kole Z V R P S B
1. 1. FC Slovácko 0 0 0 0 0:0 0
2. Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0:0 0
3. SFC Opava 0 0 0 0 0:0 0
4. SK Sigma Olomouc 0 0 0 0 0:0 0
5. SK Slavia Praha 0 0 0 0 0:0 0
6. FK Jablonec 0 0 0 0 0:0 0
7. FC Baník Ostrava 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta Praha 0 0 0 0 0:0 0
9. FK Teplice 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Fastav Zlín 0 0 0 0 0:0 0
11. FC Viktoria Plzeň 0 0 0 0 0:0 0
ZOBRAZIT CELOU TABULKU

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT