To byla organizace, kterou pár let před tím kvůli záchraně populárního klubu v Praze založilo několik desítek osobností, třeba herci Martin Růžek a Luděk Munzar, spisovatelé Ludvík Aškenázy či Zdeněk Jirotka nebo režisér Bořivoj Zeman.

K téhle skupině se pak přidali Příbramáci Jindra Hasman, Karel Oto, František Petrovic, manželé Dubědovi či Josef Polívka. Nedlouho poté se přidali další – Prokop Neliba, Jula Kalaš, Zdeněk Procházka, Václav Dvořák, František Peršín, Pavel Falcník st., František Zimmerman a mnoho dalších.

„Jindra Hasman byl zapálený slávista. Všichni například oceňovali jeho krásné kreslené propagační materiály se slávistickou fotbalovou tématikou. A stal se také prvním předsedou příbramské odbočky, kde působil až do sklonku svého života,“ říká předseda příbramské odbočky Jiří Kropáček.

Ostatní podle Kropáčka aktivně pomáhali, aby chod příbramské odbočky oslovil co nejširší veřejnost. Svolávali schůze a besedy, nejčastěji do příbramského Kulturního domu, které jim umožnil konat ve vinárně vedoucí a věrný fanoušek sešívaných pan Uher. Na besedách se objevili z legend Slavie například František Plánička, Pepi Bican, trenér tehdy úspěšné dívčí kopané Vilda Marzín, Josef Hadraba, František Veselý, z herců té doby to byli například Milan Neděla či oblíbený Antonín „Strýček“ Jedlička.

Fotogalerie: Mistrovský pohár na cestách

Rozkradená tombola

Příbramští fandové pojali činnost velkolepě a dokonce vydávali měsíčník zvaný Cancák a od počátku až dodnes se poctivě vedla kronika červenobílého spolku.

„Dvakrát do roka se v restauraci Na Sabáku konaly Slávistické zábavy. Vedoucím zde totiž byl další slávista pan Škvára,“ popisuje Kropáček. K zábavě patřila i tombola. „Která byla jednou rozkradena úplně stejně jako ve filmu Hoří, má panenko Miloše Formana (mimochodem také fanouška Slávie).

Odbočka pořádala i výjezdní zasedání, na jednom z nich nabídl kastelán zámku v Březnici, že výroční schůze by se mohla odehrát pěkně po pansku v zámecké jídelně. Kastelán den předem jídelnu nazdobil, připravil servis pro 35 hostů, ale v tu chvíli se bohužel vše pokazilo. „Pan kastelán náhle zemřel a zámecká výroční schůze se nekonala,“ vzpomíná Kropáček.

Hledá se předseda

Přelom let 1977 a 1978 byl pro příbramskou odbočku smutnou chvílí. „Před Vánoci roku 1977 to bylo naposled, kdy se schůze účastnil Jindra Hasman,“ říká Kropáček. Na další schůzi konané v novém roce 1978 se členové dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí svého dlouholetého předsedy.

Po úmrtí Jindry Hasmana nastalo období, kdy se hledal nový předseda. Na této pozici se postupně vystřídalo několik lidí, ale všichni cítili a věděli, že to není úplně ono. „Nakonec se našli ti praví jako Karel Oto, Jaroslav Svoboda nebo Miroslav Moudrý,“ popisuje Kropáček

Na počátku 90. let měla odbočka dokonce své mužstvo dívčí kopané, zpočátku spojené s Uranovými doly později klub jméno sponzora Portál.

„Míra Moudrý byl naším předsedou i 30. 6. 2007, kdy naše příbramská odbočka uspořádala VII. Celostátní setkání odboček Odboru přátel. V rámci této akce proběhla beseda se zástupci A mužstva, poznávací výlet za památkami okresu, večerní taneční zábava,“ vypráví Kropáček.

„Až dodnes pořádáme výjezdní zasedání, pochody Mariánskou štolou, ale i pravidelné ukončení sezóny na zahradě u Milušky Falcníkové. Budeme se snažit, aby naši následovníci mohli pokračovat ve stejném duchu alespoň dalších 55 let,“ slibuje šéf odbočky, která má aktuálně 47 členů včetně Josefa Polívky, posledního žijícího zakládajícího člena.

„Možná se vám 47 členů zdá málo, ale na Příbramsku fungují i další odbočky odboru přátel Slávie,“ komentuje Kropáček, který do Odboru přátel poprvé vstoupil před padesáti lety.