Čet. Bohuslav Grabovský, kterému poskytla úkryt a další pomoc ve dnech 30. 4. – 2. 5. 1942 rodina Viktorova ve Věšíně. Viktorovi a jejich příbuzní Hübelbauerovi byli za tuto činnost popraveni 1. 7. 1942, Grabovský byl později zatčen a popraven.

Zdroj: archiv muzea

Josef Viktora, rolník z Věšína; popraven s rodinou za pomoc čs. parašutistovi B. Grabovskému.

Josef Viktora, rolník z Věšína; popraven s rodinou za pomoc čs. parašutistovi B. Grabovskému.

Zdroj: archiv muzea

Božena Viktorová, manželka Josefa Viktory, popravená s rodinou za pomoc čs. parašutistovi B. Grabovskému.

Zdroj: archiv muzea

Marie Viktorová, 19 let; popravená 1. 7. 1942 s rodiči, bratrem a příbuznými za pomoc čs. parašutistovi čet. Bohuslavu Grabovskému.

Zdroj: archiv muzea

Šestnáctiletý Jiří Viktora z Věšína, zastřelený s rodiči, sestrou a dalšími příbuznými 1. 7. 1942 ve Spáleném lese v Lubech u Klatov; nejmladší oběť popravená v době heydrichiády z Příbramska.

Zdroj: archiv muzea

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Vadim Petrov
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Deník