Galerie: Děti přišly potěšit klienty denního stacionáře Farní charity Příbram