Galerie: Děti ze ZŠ Jiráskovy sady předaly finanční dar příbramské nemocnici