Město hřiště s umělou trávou nepřevzalo, dodavatel musí závady odstranit.

Autor: Marie Břeňová