Galerie: Výstavní expozice Knížata z Lichtenštejna ve Slezském zemském muzeu v Opavě

Pohled do výstavní expozice ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Pohled do výstavní expozice ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Pohled do výstavní expozice ve Slezském zemském muzeu v Opavě: reprodukce fiktivní slavobrány evokující konání kongresu monarchů Svaté Aliance v Opavě v roce 1820. Pohled do výstavní expozice ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Pohled do výstavní expozice ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Johann Baptist Lampi, portrét knížete Jana I. z Lichtenštejna, olejomalba na plátně, před rokem 1816. Francesco Solimena, portrét knížete Josefa Václava I. z Lichtenštejna, olejomalba na plátně, rok 1725. Portrét knížete Karla I. z Lichtenštejna, rok 1622/1623. Herman Clemens Kosel, portrétní fotografie knížete Jana II. z Lichtenštejna, rok 1928. Novoročenka s vyobrazením novostavby budovy Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla v Opavě. Ferdinand Höller, vyobrazení dvojice letitých modřínů zvaných Král a Královna, nacházejících se v polesí Milotice nad Opavou, věnované knížeti Janu Josefovi z Lichtenštejna. Listina vydaná císařem Matyášem Habsburským o udělení opavského vévodství v léno Karlu I. z Lichtenštejna v roce 1614. Cosimo di Giovanni Castrucci, dílna Giuliana di Piero Pandolfini: deska stolu s erbem Karla I. z Lichtenštejna, kolem let 1620 - 1623. Halapartna trabantské stráže knížete Karla Eusebia I. z Lichtenštejna.