Galerie: Prostory Galerie Františka Drtikola patří příbramským jubilantům