Galerie: Velký Raputovský rybník

PÍSKOVNA ve Vacíkově, která je součástí Evropsky významné lokality Velký Raputovský rybník, kdy byly na podzim roku 2013 odstraněny náletové dřeviny. Upolín. Dactylorhiza. Rosnatka. Suchopýr. Violka bahenní.