Sbor dobrovolných hasičů 
v Dolních Hbitech byl založen v roce 1885 jako jeden z prvních sborů v okrese. V září roku 1885 se konalo první hasičské cvičení a při tom zároveň svěcení stříkačky. Sbor měl 36 členů.

„Teď má sbor 85 členů," říká velitel sboru Miroslav Pácalt. Stojíme před otevřenou hasičskou zbrojnicí, kam v tu chvíli přicházejí další členové sboru, aby se postupně připravili na návštěvu redaktorů z pořádajícího Českého rozhlasu Region. Co všechno ukrývá zázemí hasičského sboru? Citroën Jumper pro šest lidí, který vozí stříkačku, Tatru 148 s cisternou, kterou hasiči dostali od armády. „Dostali jsme ji jako letištní speciál na přepravu pohonných hmot. Nechali jsme ji předělat. Máme starou Taru 805, dvě stříkačky dvanáctky, jednu osmičku, jednu soutěžní šestnáctku, osmnáctku a teď máme ještě jednoho devítimístného citroëna, který bude sloužit buď k přepravě jednotky k povodním a podobně nebo s ním budou kluci jezdit na soutěže. Pořídili jsme si za něj vozík, takže veškeré vybavení se nám do něho vejde," popisuje útroby vozového parku velitel sboru.

Vždycky je něco, co by se 
k vybavení hodilo, ale dolnohbitští hasiči jsou teď prý s výbavou spokojeni.

Zbrojnice, před kterou stojíme, byla postavena v roce 1985 a otevřená při příležitosti 100. výročí založení sboru. Auta stojí v přístavbě, otevřené 
v roce 2005 při oslavách 120. výročí. „Loni jsme slavili 130. výročí, tak jsme ještě vzadu přistavěli takový sklad. Věcí už je hodně," říká velitel Pácalt, rodák z Kamýku, ale 45 let už zdejší. Mezi hasiče se řadí od svých šestnácti let.
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Hbity má družstvo mladých, ale dětské vyloženě ne. Spousta dětí se totiž věnuje spíš místnímu fotbalu. A hasiči si s fotbalovými trenéry nechtějí děti přetahovat. Úspěchy v soutěžích mladých hasičských sportovců nelze opomenout. „Už dvanáct let se v Dolních Hbitech koná soutěž O pohár starosty a loni ji kluci vyhráli. A byli jsme na Budínku v soutěži nad 35 let, kterou pořádá okres, a tam skončili chlapi třetí," prozradil velitel SDH, která má rozšířenou působnost jako JPO 3. Nejčastěji v posledních letech vyjíždí k povodním převážně do Kamýku nad Vltavou. „Začalo to v roce 2002 , to jsme tenkrát ještě neměli cisternu a vyjeli jsme s dvěma stříkačkami. Ta jedna běžela 38 hodin v kuse," vzpomíná Miroslav Pácalt. Je to asi tři roky, kdy se protrhla hráz rybníku ve Zduchovicích, kde dolnohbitští hasiči zasahovali a pomáhali čistit několik domů. Tehdy voda „prolítla" skrz ves, takže měli stříkačku i v obýváku jednoho z domů.

Velký požár vyděsil lidi v Dolních Hbitech v lednu roku 1968. Hořel kostel. „Bylo to 16. ledna a uhodil blesk. Uhořela špička kostela. Ale díky našim chlapům, hasičům z Kamýku a Březových Hor byl kostel zachráněný. Co vyprávěli kolegové, tenkrát byl strašný mráz. Jak stříkali nahoru, zpátky na ně voda padala zmrzlá. Místní se o ně starali, vařili jim čaj. No a asi před osmi lety směrem na Jablonnou hořel les. Byl velký vítr a všechen ten kouř šel na Dolní Hbity, to nás tam bylo asi třicet," vzpomíná velitel.
Místostarosta sboru, strojník Boleslav Kostínek, kontroluje auta a mezitím zkouší, jestli už jde konečně elektřina, která v obci kvůli sněhové kalamitě nešla od rána. Světlo v garáži svítí. Bylo by to nepříjemné, až přijedou redaktoři z Prahy. „Pokřik máme připravený, ale není tu hlavní organizátor," nechce víc prozradit hasič.

Aktivních členů sboru se podle slov hospodáře a jednatele Karla Němečka schází z 85 tak padesát, šedesát, hlavně na valné hromady. Jako jinde, tak i v Dolních Hbitech se bez hasičů neobejde téměř žádná kulturní akce. „Hasičský ples, maškarní karneval, soutěž v bramborovém salátu, v květnu pak Florián, chtěli bychom letos posvětit auto a přístavbu, v červnu Dětský den, soutěž O pohár starosty, na srpen chystáme zájezd na Moravu do sklípku. V listopadu rozsvěcení stromku," jmenuje posloupně Karel Němeček akce roku, jehož v úterý na setkání s redaktory doprovází dcerka Eliška. Do hasičiny ji tatínek nenutí, ale když je potřeba, ráda se něco přiučí nebo pomůže. Protože je problém v Dolních Hbitech vytvořit hasičské družstvo dětí, chystají se hasiči k náboru v místní základní škole stylem Dne otevřených dveří.

Sbor dobrovolných hasičů 
v Dolních Hbitech byl založen jako jeden z prvních sborů 
v okrese Příbram, a to v roce 1885, jak jsme zmínili na začátku. Členové sboru tehdy uspořádali taneční zábavu za účelem získání peněz. Za tuto zábavu získali 13 zlatých a 45 krejcarů. Činnost spolku se tedy začala rozvíjet.

V září roku 1885 se konalo první hasičské cvičení a při tom zároveň svěcení stříkačky o půl desáté dopoledne. Okresní výbor přispěl na stříkačku 50 zlatých. Večer se konaly dvě taneční zábavy. Ze získaných peněz z různých akcí se nakoupilo hasičské náčiní za 20 zlatých. Už tenkrát se udělovala různá vyznamenání a diplomy, pořádala se různá cvičení a podobně.
V roce 1886 byl ustanoven na pokyn ze Hbit jakýsi okrsek, kde byly sloučené vesnice: Dolní Hbity, Horní Hbity, Jablonná, Jelence, Placy, Káciň, Stěžov, Smolotely, Líšnice, Nepřejov, Větrov, Zduchovice, Třtí, Luhy, Vápenice a Obory. Tedy více vesnic než je dnes.