Výzvou se nestalo jen přesné zaparkování, vyžadující kvůli tomu, aby výsledný dojem mohl být dokonalý, přípravu v podobě předchozího rozplánování scény prakticky na centimetry. Ano, plánování, co a kam přesně ustavit. Protože auta nemohla najíždět v libovolném pořadí, aby požadovaný obrazec vůbec mohl vzniknout, a současně je bylo třeba umístit nejen úhledně, ale i tak, aby v případě vyhlášení poplachu mohla okamžitě vyjet k zásahu bez nutnosti složitého manévrování, museli mít hasiči psaní pomocí červených aut dobře promyšlené.

Při ladění jejich nejvhodnějšího uspořádání bylo třeba rovněž zvažovat nejen celkový vzhled automobilů, ale i jejich délku – a také brát v potaz šířku; jen tak mohl být výsledný obrazec dokonalý. Jak ale vyznačit rok 2021? Vykroužit letopočet z hasičských hadic, nebo snad vyskládat z hasicích přístrojů? Kdepak; pokud použijeme římské číslice, skvěle se k tomu hodí díly nastavovacích žebříků: MMXXI. A vlastně jich ani není potřeba tolik; stačí 13…

Tenhle nápad se na facebooku středočeských hasičů setkal se samými příznivými ohlasy a pochvalami. Stejně jako jeho provedení. Přibyla i řada vánočně-novoročních přání. Třeba členové Sboru dobrovolných z hasičů Kostelce nad Labem vinšují všem nejen mnoho úspěchů v novém roce, ale i celý rok bez pohrom.

Mělničtí profesionální hasiči své vybavení před vraty garáží pro techniku nefotili z nadhledu poprvé. Loni na sklonku léta se zapojili do výzvy Tettris Challenge, kolující po sociálních sítích celosvětově. Nebyli zdaleka jediní, ale ve středních Čechách zřejmě první – nebo přinejmenším mezi prvními. Tehdejší výzva zahrnovala zveřejnění fotografie služebních vozidel včetně vyloženého vybavení i jejich posádek – přičemž vše, včetně lidí, bylo vedle auta rozložené na zemi co nejúhledněji; ideálně do pravoúhlého obrazce. Cílem skutečně celosvětové výzvy, do níž se u nás zapojovali třeba i policisté, zdravotničtí záchranáři (ale i další složky, jejichž auta mají na střeše maják, jako třeba Vězeňská služba ČR), bylo představit, co vše vozí s sebou posádky aut, do nichž moci nahlédnout nebývá zrovna snadné. Nebo se tam člověk dostane ve chvíli, kdy o okukování zrovna valný zájem nejeví.

close Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 od HZS Středočeského kraje. info Zdroj: HZS Středočeského kraje zoom_in