Vozidlo muže také zasahovat i u dalších mimořádných událostech, jako jsou popadané stromy, čerpání vody nebo pomoc zraněným osobám.

Slavnostní akce se zúčastnili významní hosté v čele se starostou OSH Příbram Václavem Jankovským, velitel stanice Dobříš Radek Dopirák, starosta obce František Dědina, dále členové výjezdové jednotky obce Nové Dvory-Krámy, okolní sbory z Chotilska, Senešnice, Nové Vsi pod Pleší a další. Samozřejmě přišli i místní a sousední obyvatelé v počtu okolo 50 osob.