Díky za pomoc
při povodních

Při této příležitosti poděkoval za práci zasloužilým členům hasičských sborů a významným osobnostem. „Především ale využívám pozvánek na valné hromady, které dostávám, abych osobně poděkoval dobrovolným hasičům za pomoc svým bližním při povodních v červnu roku 2013. Během těchto kritických okamžiků se opět ukázalo, jak důležitou složkou integrovaného záchranného systému dobrovolní hasiči jsou. Zároveň ale na valných hromadách představuji novou knihu o dobrovolných hasičích ve středních Čechách, kterou Středočeský kraj vydal a jejíž druhé a třetí vydání v současné době připravujeme," řekl hejtman Josef Řihák.

Cenu si odnesli hasiči, záchranáři 
i patrioti 

Na Březových Horách předal medaili hejtmana Středočeského kraje a věcný dar veliteli a zakladateli soutěže Běh hasičů do Svatohorských schodů Ladislavu Vobejdovi a strojníkovi sboru Janu Nešverovi. Za nasazení při povodních v červnu 2013 v krizovém štábu věnoval hejtman Josef Řihák medaili a věcný dar veliteli stanice Územního odboru Příbram Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jarmilu Soukupovi a vedoucímu odboru obrany a ochrany Městského úřadu Příbram Ladislavu Kubínovi. „Využil jsem příležitosti a poděkoval jsem za udržování tradic a spolkovou činnost na území středních Čech i březohorským patriotům Jiřímu Schmidtovi a Františku Stoklasovi," doplnil hejtman Josef Řihák.

V Obecnici se výroční valná hromada konala v místní hasičárně. Hejtman Josef Řihák předal v průběhu večera do rukou starosty obce Josefa Karase čestné uznání jednotce Sboru dobrovolných hasičů Obecnice za nasazení při řešení mimořádných událostí na území Středočeského kraje. Medaile od hejtmana za rozvoj hasičstva ve středních Čechách dostali velitel jednotky Petr Juříček a bývalý dlouholetý velitel Miroslav Klíma.

Sobotní cestu po výročních valných hromadách hasičských sborů na Příbramsku zakončil hejtman Josef Řihák v Bohosticích. Také tady předal v průběhu večera čestné uznání jednotce Sboru dobrovolných hasičů Obecnice za nasazení při řešení mimořádných událostí na území Středočeského kraje, a to do rukou starostky obce Růženy Králové. 

Obdiv získala hasičská mládež

Medaile od hejtmana za rozvoj hasičstva ve středních Čechách dostali starosta sboru Václav Bučil, velitel jednotky Radek Bolina a dlouholetý funkcionář sboru Josef Větrovský. „Bohostičtí hasiči jsou velmi aktivní a jsem rád, že mě na svoji výroční valnou hromadu pozvali. Zejména si velmi cením, jak zde vedou hasičskou mládež. Rád bych se do Bohostic letos ještě podíval, například na závody mládeže," řekl na závěr své cesty po hasičských schůzích hejtman Josef Řihák.

Jiří Kubík