K počátkům historie nového sboru, v jehož prvotním čele stálo 15 činných a 12 přispívajících členů, neodmyslitelně patří koňská stříkačka, kterou právě u přílezitosti tohoto vzniku věnovala baronka Alžběta z Eisešteinnů. Stříkačka se téměř v bezvadném stavu, i přes řadu profesních zásahů, dochovala až do dnešní doby a je považována místními za symbol hasičství v Dobrošovicích.

Snad ani není potřeba zmiňovat důležitost existence hasičské profese v současnosti, o to více si pak uvědomíme její důležitost v dřívějších dobách. Dobách, kdy rychlost a čas proti sobě stály na vyšších absolutních hodnotách. Není divu, že díky vzniku nového spolku výrazně přibylo v řadách úspěšně zdolaných požárů, a to nejen v blízkém okolí.

Dobrošovičtí se účastnili nesčetně zásahů a byli za to odměňováni řadou uznání. Při pročítání starých spisů se ale nesetkáváme pouze s příjemnými zprávami. Stejně tak, jako na jiných místech naší země, i zde se výrazně podepsala I. a posléze i II. Světová válka. Hasičský život se stal bojem o přežití. Členská základna se tehdy, dnes až neuvěřitelně, ztenčila. V roce 1951 pak dokonce došlo k dvouročnímu připojení k sboru v Divišovicích. Ale ani to nemohlo zabránit dalšímu rozvoji.

Neuvěřitelná síla po společném úspěchu vrcholila v sedmdesátých letech. Byla postavena nová hasičská zbrojnice se zasedacím sálem. Na soutěžním poli zavládla bezkonkurenční vítězství. Mužstvo, které bylo proslaveno daleko za hranice krajů neponechalo nikdy nikomu prvenství po dlouhých devět let.

V dnešní době tradiční význam sousloví dobrovolných hasičů změnil svůj ráz. Tak často se už nezúčastňují požárů, které byly vlastně dříve jejich prioritou. Do novodobé činnosti patří zejména hasičský sport, zvelebování osady a hlavně společenský život. Nicméně i různé živelní pohromy nebo kalamity jsou stále aktuální. Příkladem mohou být povodně v roce 2002 nebo vichřice v roce 2009, která odnesla střechu ze staré stodoly a znemožňovala průjezdnost místní komunikace. Díky momentálnímu relativnímu nedostatku „profíků“ bylo toto řádně a velmi brzo místními hasiči napraveno a sbor si tak vysloužil mnohá ocenění.

K 1. lednu 2010 má sdružení 27 činných a 37 členů přispívajících. Při soutěžích se nezřídka podaří postavit i čtyři velmi kvalitní, ambiciózní družstva - muži A, muži B, ženy a děti. V roce 2009 se sbor zúčastnil více jak deseti soutěžních událostí. Jednalo se zpravidla o okrskové soutěže. Zde se umisťoval zpravidla na 2 až 6 místě, podle aktuálního úspěchu jejich PS 12. Pravdou však zůstává, že ať už hasiči navštěvují kteroukoliv z pečlivě připravených závodních akcí, vždy nejde pouze o vítězství, ale o radost!

Nezanedbatelnou aktivitou sboru je samozřejmě již zmiňovaný společenský život. Každý pátek se v zasedacím sále místní hasičské zbrojnice pořádají schůze, jejichž vyvrcholením je každoroční Výroční zasedání Valné hromady. Zde se pravidelně setkávají téměř všichni členové SDH a to napříč vším věkovým spektrem.

Po návštěvě takové události nelze říci (což se jeví jako problém v jiných spolcích), že by sdružení stárlo, spíše naopak.

Výsledkem takových jednání jsou pak domluvené a následně i odpracované desítky brigádnických hodin, které tvoří hlavní zdroj příjmu do hasičské pokladny. Pod záštitou obce Jesenice se pořádají různé akce, které vedou nejen k zvelebování osady, ale také k rozvoji hasičského inventáře.