S mládeží bohužel hasiči nepracují, protože dvě třetiny členů nejsou místními a zbytek jsou spíše starší usedlíci. Osada se stala více méně chalupářskou kolonií, a tak se sbor snaží udržet spíše z tradice dědů a otců. Průměrný věk členů ve sboru je asi 40 let.

V 90. letech minulého století byla činnost minimální a až v posledních letech se podařilo aktivity rozhýbat, přivést několik členů majících alespoň částečně vztah k osadě. Letos chtějí hasiči začlenit do činnosti sboru také ženy a přihlásit je též do okrskové soutěže.

Soutěží v rámci okrsku se účastní pravidelně, umístění je většinou někde uprostřed startovní listiny, ale vzhledem ke stáří členů a zastaralému technickému vybavení je to úspěch. Nutno podotknout, že v 70. letech byl sbor velice úspěšný co se týče soutěží, a to i v rámci celého okresu Příbram.

Hasiči z Martinic naposledy asistovali u požáru na Předních Boudách asi před 10 lety. Protože jsou zařazeni do nejnižší skupiny JPO, nepřísluší jim přímo zasahovat, ale pouze vypomáhat.

Díky Obecnímu úřadu v Jesenici se sboru podařilo v posledních pěti letech obnovit technické vybavení i výstroj – hadice, savice, rozdělovač, oděv a v loňském roce se konečně dočkali i stříkačky PS12, kterou získali od ministerstva vnitra. Nutné bylo ale její repasování. Na tom má velkou zásluhu Jiří Vaněk, který je jedním z pokračovatelů tradice SDH v Martinicích.

Sbor pořádá v posledních letech dvě až tři setkání v osadě, nebo například zájezdy na Moravu do vinných sklípků.

Hasičskou zbrojnici sbor má, ale jedná se spíše o garáž pro uskladnění techniky. Před dvěma roky se uskutečnila její rekonstrukce, kdy hasiči vlastními silami a za finanční podpory obecního úřadu vyměnili střešní krytinu, opravili fasádu a podlahy. V 80. letech zakoupil obecní úřad stavební buňku, která slouží dodnes jako objekt pro schůze a setkání.

V loňském roce k ní byl přistavěn přístřešek a buňku hasiči nově zastřešili. Tyto objekty zatím vcelku vyhovují, protože sbor neočekává v blízké době žádný velký nárůst členské základny. Doba, kdy měl sbor i 40 členů, se asi jen tak nebude opakovat. (red)