Hasiči nastupují do soutěží pod dnes již zažitým názvem Draci. Postupem času Draci ovládli soutěže ve svém okrsku a postoupili do okresního kola v požárním sportu.

V roce 2005, kdy už jsou Draci z Chrástu pravidelnými účastníky soutěží Brdské ligy, si poprvé vyzkoušeli, jak náročné je jeden díl tohoto hasičského maratonu pořádat. Hned v následujícím roce jim vedení Brdské ligy svěřilo pořádání finále této krásné sportovní podívané.

„Stále však chyběl výraznější úspěch ve velmi nabité konkurenci, ba co víc, přestávalo se dařit. Celkové umístnění ve druhé desítce startovního pole celé Brdské ligy nevypovídalo o skutečné síle chrásteckých Draků. Vše se změnilo v tomto roce, i přes počáteční nejistotu. Na naší domácí Dračí aréně na Valše již počtvrté v historii zavítalo finálové šapitó cirkusu soutěží Brdské ligy (BL) a dosáhli fantastického úspěchu. Připsali si některá první vítězství v soutěži BL a v celkovém pořadí se umístnili na třetí příčce,“ pochválil Draky Jiří Ptáček.

O postupném vývoji chrásteckého sboru svědčí založení právoplatné JSDH čítající 12 členů rozdělených do třech výjezdových družstev, kteří drží pohotovost. Hasiči nechybí prakticky u žádné společenské a kulturní akce v obci. „Nic z toho by samozřejmě nebylo možné bez velké podpory Obecního úřadu Chrást, nadšení členů sborů a ostatních lidí,“ doplnil Jiří Ptáček.

Sbor dobrovolných hasičů Chrást byl založen v roce 1923. Základní technickou vybavenost tvořila ruční, koněm tažená houpací stříkačka, nezbytné hadice i savice a dva kusy požárního žebříku. V následujících letech prošel sbor modernizací vybavení. Kromě základní činnosti při požární ochraně obce se chrástečtí hasiči věnovali rovněž odborné a sportovní přípravě, při které byli velmi úspěšní a jejich věhlas, přinejmenším na Příbramsku, byl velký.

Na činnost sboru měly samozřejmě vliv jak politické změny, tak generační výměny členů, a tak se stalo, že v 90. letech minulého století činnost SDH v obci Chrást nebyla zdaleka taková jako v počátcích sboru. V roce 1999 konečně přišel zvrat, kdy parta kolem starosty sboru Jaroslava Tesky, velitele hasičů Jaroslava Hošínského a v neposlední řadě také starosty obce Chrást Tomáše Čížka oživila činnost, nalákala nové členy a položila tak základ dnešní podoby sboru.

Obec zakoupila vůz Škoda 706 RTHP, takzvanou kropičku, vůz Praga V3S, hasičské armatury a oblečení. Techniku si hasiči vlastnoručně zrenovovali a upravili do použitelného stavu a již zde byly první zvládnuté požáry a rovněž první účasti na soutěžích v požárním sportu, kde Chrástečtí zatím sbírali cenné zkušenosti a tmelili partu.

V roce 2003 uspořádal SDH Chrást ve spolupráci s obcí oslavu 80. výročí založení sboru. Již v tomto roce se soutěžní družstvo zúčastnilo rekordních dvanácti soutěží v požárním útoku, kde byli více či méně úspěšní a naznačili tak svůj potenciál do let budoucích.

V následujícím roce byla sportovní činnost sboru podpořena obcí zakoupením sportovní požární stříkačky a dalšího sportovního vybavení, což umožnilo srovnat krok se stále rostoucí a lepšící se konkurencí z jiných sborů. Samozřejmě že k činnosti sboru patří i další typická činnost, ať už se jednalo o hašení nedaleké skládky komunálního odpadu nebo obecního lesa. Hasiči nechybí ani u pořádání kulturních akcí v obnoveném kulturním domě, či dokonce sami akce organizují.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE