Na území obce Hvožďany jsou zřízeny čtyři zásahové jednotky JSDHO. Ve Vacíkově, Roželově a Leleticích jsou jednotky kategorie JPO5. Ve Hvožďanech je JPO3. Hvožďanští hasiči z výjezdové jednotky mají dobré technické zázemí, ale v tomto roce kvůli počasí zjistili, že potřebují motorové pily. „Jednotka vyjížděla například k požáru stromu v lese, který se vzňal po úderu blesku a také na likvidaci polámaných stromů a větví po letošních bouřích. Na takovou práci je zapotřebí pila. Tu si zatím půjčují. Po letošních zkušenostech ale víme, že motorovou pilu musíme pro jednotku bezpodmínečně pořídit,“ řekl za hvožďanské hasiče Stanislav Kramosil. V loňském roce už přibylo do výbavy ponorné čerpadlo za 35 tisíc korun.

Sbory dobrovolných hasičů 10. okrsku patří podobně jako v jiných vesnicích k nejvýznamnějším společenským organizacím, které se od dávné minulosti podílí na kulturním, ale i hospodářském životě obcí.

Historie sboru

Vznik sboru ve Hvožďanech urychlila tragédi, která se stala v říjnu 1884. V sousedním Březí tehdy vypukl požár. Popelem lehlo jedenáct domů a šest hospodářských stavení. Starosta Hvožďan v roce 1886 svolal obecní zastupitelstva osmi obcí a všichni se shodli na založení hasičského sboru. Na jaře dalšího roku vznikl výbor složený z občanů z okolních obcí, který byl základem pro vznik sboru. Postupně se do něho přihlašovali rolníci, řemeslníci a velitel březnických hasičů jezdil do Hvožďan cvičit budoucí hasiče. Za účasti 27 zakládajících členů byl sbor slavnostně ustanoven ve vyzdobené hospodě U Beranů. Psal se 30. říjen roku 1887.

Činnost nového sboru byla už v prvním roce od založení pestrá a spočívala ve výcviku i veřejných cvičeních a také asi pěti zásahů u požárů.

Sbor dobrovolných hasičů byl postupně vybaven a vlastnil čtyřkolovou stříkačku na koňské spřežení, dva díly hadic 6 metrů dlouhých, 12 lněných košíků na vodu, dva střechové a jeden taškový žebřík, šest požárních háků a káď. V roce 1902 zakoupila obec moderní stříkačku od firmy Smékal Praha a ta byla v té době jednou z nejmodernějších v hasičské župě. Stříkačka stála 800 zlatých.

Čas neúprosně běžel, hasiči pomáhají lidem v nouzi, cvičí na mnoha soutěžích, aktivně se zapojují do dění obce a odpracovali například při budování mateřské školy, tělocvičny a opravě základní školy, stovky, možná tisíce hodin. Při budování sálu kulturního domu odpracovali 5250 hodin, na opravě a vybudování hasičské zbrojnice se podíleli asi 1700 odpracovanými hodinami. V roce 1972 je sboru 85 let a k výročí dostává požární stříkačku PPS 12.

V letech 1987 až 1990 byla činnost zaměřena na prevenci v podobě prohlídek domů a organizování soutěží s účelem zvýšit připravenost jednotky k ostrým zásahům.

Patovou situaci zažívá sbor po politických změnách a v 90. letech činnost ochabuje. Při anketě v roce 1991 oslovil sbor 61 členů, z nichž 32 odpovědělo, že chce aktivně pokračovat v práci u sboru, 19 lidí chtělo být pouze přispívajícími a deset lidí ukončilo členství. Za to, že sbor neupadl v zapomnění, lze děkovat několika lidem, kteří pomohli krizi překonat.

V roce 1995 začala přestavba bývalé stodoly na novou zbrojnici. Obec do toho investovala 300 tisíc korun a za generálku cisterny zaplatila dalších 140 tisíc Kč. Práce na hasičárně skončily v roce 1998.

Sbor v současné době organizuje okrskovou soutěž a soutěž o Pohár starostky Obecního úřadu Hvožďany.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.