Historie

Do roku 1903, kdy byla oslava na počest desátého výročí založení, stoupl počet členů na 22. Při hodnocení činnosti bylo tehdy konstatováno, že hasičský sbor zasahoval u 14 požárů v obci Koupě a 13 požárů v sousedních obcích.
Od roku 1904 přešel Sbor dobrovolných hasičů Koupě k Župní jednotě Březnické. „Ta však nebyla tehdy přijata ústřední jednotou, proto náš sbor přináležel k Župní jednotě Podtřemšínské se sídlem v Rožmitále,“ poznamenal současný starosta sboru Jaroslav Hudeček.

Celý sbor dobrovolných hasičů již od svého založení žil životem aktivním, všichni členové pracovali jak pro sbor, tak i pro celou obec Koupě. V květnu 1930 bylo na valné hromadě usneseno, že sbor bude pořádat staročeské máje. Pro potřeby občanů byla v roce 1930 zakoupena Zlatá kniha praktického lékařství domácího, která byla předána do opatrování samaritánům sboru.

V roce 1934 bylo v Koupi ustaveno vesnické divadlo, jehož zakladateli a hlavními organizátory byli členové hasičského sboru. Jako první hra byla uvedena Vesnická čarodějka, která měla premiéru o Velikonočním pondělí 2. dubna 1934.

Aktivita hasičského sboru poklesla po okupaci naší republiky hitlerovskými vojsky, kdy vznikl Protektorát Čechy a Morava. Stagnace činnosti trvala prakticky po celou dobu války, kdy byly zakázány veškeré kulturní akce i spolky občanů, tajně byly v té době konány pouze malé porady činovníků sboru.

Po skončení 2. světové války byla obnovena činnost sboru a v roce 1946 se do sboru přihlásilo 13 nových členů. V té době byla obnovena činnost divadla a bylo rozhodnuto o znovupořádání hasičského plesu.

V roce 1947 měl Hasičský sbor v Koupi 47 členů. Dne 13. července 1947 se za krásného počasí konalo v Koupi okresní cvičení, na kterém byla slavnostně vysvěcena nová stříkačka a sboru bylo předáno hasičské auto Mercedes.

Aktivní činnost hasičů pokračovala i po přejmenování na Hasičskou jednotu a i dále po přejmenování na ČSPO. I nadále byli hasiči mezi prvními, kteří se podíleli na zkrášlování a výstavbě obce. Mezi největší akce té doby určitě patří výstavba kulturního domu, výstavba kanalizace v obci a zvláště pak výstavba hasičské zbrojnice, která byla slavnostně otevřena 25. listopadu 1978 u příležitosti oslav 85. výročí založení sboru.

Během trvání sboru došlo několikrát k útlumu činnosti. Naštěstí se vždy sbor po nějaké době opět stmelil a pokračoval ve svém poslání. Poslední útlum nastal v 90. letech, naštěstí netrval dlouho a opět se našli lidé, kteří svým přístupem přitáhli další mladé hasiče. V posledních letech se členové sboru aktivně účastní hasičských soutěží nejen v okolních obcích a na soutěžích dosahují dobrých výsledků. Ve sbírce mají mnoho cen, pohárů a ocenění.

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů v Koupi má v současné době 33 členů. Část jeho členů je zařazena do zásahové jednotky kategorie JPO5. Ve výbavě jednotky jsou dvě požární stříkačky PPS 12, jedna požární stříkačka PPS 8 a plovoucí čerpadlo. Přesun techniky a členů jednotky zajišťuje dodávkové vozidlo Fiat Ducato Obecního úřadu Koupě. Technika včetně vozidla je uskladněna v hasičské zbrojnici.

K nejzávažnějším zásahům na území obce v posledních letech patří likvidace požáru skladu v areálu zemědělského družstva a likvidace požáru stodoly. Členové sboru se také aktivně zapojili do odstraňování následků povodní zejména v roce 2002. Průběžně v minulých letech, hlavně pak v nedávné době, likvidovali hasiči v Koupi popadané stromy a ulámané větve po větrných bouřkách. Samozřejmostí je pomoc obci při opravách a údržbě veřejného prostranství.

Sbor pořádá již tradiční soutěž O pohár starosty obce Koupě. V sobotu 29. srpna se konal už 9. ročník. Soutěž je trochu netradiční - požární útok se provádí z přepravní skříně, voda se čerpá z přírodního zdroje a protože dopravní vedení vody přetíná místní komunikaci, musí soutěžící umístit i přejezdové můstky. Rovněž štafeta není v žádných oficiálních pravidlech pro hasičský sport.

Soutěžního odpoledne se zúčastnilo celkem 10 družstev, z toho jedno družstvo žen, které přijelo z Hlubyně. Vítězem soutěže a držitelem putovního poháru se stalo družstvo mužů z Hlubyně, na druhém místě byli domácí hasiči a třetí místo patřilo hasičům z Bělčic. Na dalších místech skončila družstva hasičů z Chraštic, Březnice, Hvožďan, Martinic, Podruhlí a Hudčic.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE