Naším hlavním cílem je bezesporu zabezpečit požární ochranu v obci. Velký díl naší práce spočívá v péči o hasičskou techniku. Protože jsou Petrovice na samém okraji okresu i kraje, nachází se nejbližší stanice profesionálních hasičů HZS kraje v 17 km vzdálených Sedlčanech. Čas dojezdu techniky v případě mimořádné události je zvláště v zimě na hranici (spíše za hranicí) 20 minut. Z tohoto důvodu je v Petrovicích dáván zvláštní důraz na akceschopnost jednotky dobrovolných hasičů.

Například v loňském roce bylo do zajištění požární ochrany v obci investováno 790 tisíc Kč. Jednotka dobrovolných hasičů má výborné výsledky při výjezdech k požárům. Vždy se vyjíždí včas, s připravenou technikou a v dostatečném počtu dobrovolných hasičů. V roce 2008 byl zakoupen a opraven cisternový vůz Cas 25 L 101, který nahradil zastaralý vůz Cas 25 RTHP. Tímto počinem se zlepšil dojezdový čas, nový vůz je lépe vybaven na technické zásahy.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

Petrovičtí hasiči se starají i o společenský život v obci. Pravidelně pořádají soutěže – v květnu hasičské klání Florián, v září Memoriál Rudy Jaroše. Na tyto soutěže se sjíždí hasiči ze širokého okolí. Dále připravují čarodějnice, pořádají návštěvu sv. Mikuláše s čerty pro děti v obci.

Do Petrovic se v květnu 2008 sjelo na dvoudenní návštěvu celkem 136 hasičů z celé republiky na 6. setkání hasičů obcí Petrovice ČR. Protože se jednalo o rok pro sbor jubilejní (130 let od založení), konaly se ještě v září celodenní oslavy spojené s hudební produkcí na náměstí, výstavou hasičské techniky a ukázkou zásahů hasičů.

Největší radost sboru, ale i obci, dělají mladí hasiči. Mají se skutečně čím pochlubit, neboť vzorně reprezentují nejen Obec Petrovice, ale i okres Příbram, Středočeský kraj a dokonce i Českou republiku.

Družstvo mladých hasičů pracuje při SDH Petrovice již 40 let a má v současné době 8 členů, družstvo dorostenek má 9 členek. Od roku 1985 vede mladé hasiče Jaroslav Šejba ml. a od roku 1989 je vedoucí ještě i Jana Šejbová. Mladí hasiči a dorostenky se pravidelně účastní hry Plamen a soutěží dorostu, zapojují se do činnosti sboru, úzce spolupracují se základní školou i s obcí. Družstvo mladých hasičů a dorostenek v posledních deseti letech navázalo na úspěchy předešlých roků, které vnesly petrovický sbor do povědomí široké veřejnosti. Patří stabilně k nejlepším družstvům v okrese.

Od roku 1999 se petrovické děti a dorostenky účastní pravidelně krajských soutěží. Někteří vybraní jedinci reprezentovali Středočeský kraj i v soutěžích celorepublikových. Mezi největší úspěchy patřilo získání titulu Mistr ČR v běhu na 60 metrů s překážkami (2001 Choceň – Tereza Hrdličková, 2007 Zlín – Markéta Šejbová, 2009 Třebíč – Markéta Šejbová).

Mezi nejúspěšnější roky v oblasti práce s mládeží bezpochyby patří roky 2004, 2005, 2007 a 2009, kdy děvčata z Petrovic získala mistrovský titul v kategorii dorostenek (2004), reprezentovala Českou republiku na mezinárodních soutěžích CTIF v Chorvatsku (2005), ve Švédsku (2007) a v Ostravě (2009), 2. místo na celostátní soutěži dorostu (2009) a družstvo mladých hasičů získalo 2. místo na celostátní soutěži hry Plamen (2009).

Rudolf Jaroš, starosta SDH Petrovice