V sousední obci Nepomuk byl sbor založen už v roce 1904. Jeho členové pomáhali s ochranou majetku i v Zalánech, které založili usedlíci z Nepomuku. V roce 1925 vstoupilo do nepomuckého sboru 22 obyvatel ze Zalán. Kvůli neshodám se Zalánští odtrhli a v dalším roce měli svůj sbor.

V současné době se hasiči účastní mnoha soutěží a sami pořádají Memoriál Václava a Anny Braunových. V nedávné minulosti patřil sbor mezi ty, které vyhrávaly takřka všechny soutěže. Po omlazení členské základny v roce 1971 postoupilo soutěžící družstvo mužů do krajské soutěže. V té době se přihlašují do sboru i děti a vyhrávají první místa v okrese. Poté nastal generační útlum a zalánští hasiči nemají lidí nazbyt. Až v roce 1986, kdy si sbor připomíná 60. výročí vzniku, nastupuje na scénu nové družstvo žen a dvě družstva mužů. V té době se Zalánským daří a sbírají úspěchy i ve vyšších kolech soutěží. Po několik let trvající odmlce se znovu zakládá dětské soutěžní družstvo. V té době je v okrese 50 družstev mladých hasičů a ti ze Zalán náleží k nejlepším. Pak přichází rok 1995, kdy končí s hasičským sportem ženy i děti, muži se stále drží na prvních místech. Změna přichází v roce 2000, kdy se znovu podaří sestavit ženské družstvo.

Zázemí mají členové sboru v hasičárně, která byla postavena v letech 1959 až 1961.

Tak trochu nezvyklou specialitou zalánského sboru je motokros. Tradice motokrosových závodů odstartovala v roce 1971 a trvala řadu let. Pak přišla krátká přestávka. Na popud ostatních členů, kteří se také mimo hasičiny zajímají o motokros a dokonce jezdili nebo jezdí závody, se po roce 2000 rozhodl sbor tradici obnovit. To se podařilo a závody na Planém vrchu se jezdí i nadále.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE