Soutěžilo se na dvě hadice typu B, stříkalo na sklopné terče. Ty byly za tmy osvětleny stejně jako plošina. Nádrže nebylo možné při útoku doplňovat. Nebyly povoleny úzké hadice, kopačky ani boty s hřeby.

Počet soutěžících týmů byl omezen na 30, aby se první kolo požárních útoků stihlo ještě za světla.