Co také nesmělo chybět, tak fyzická příprava. "Doufáme, že časy začnou padat, jaké si přejeme, a bude letošní sezona úspěšná," plánují členové Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory.

Trénink požárního útoku v podání mladých hasičů z Březových Hor.