V minulých ročnících byla účast velice hojná a organizátoři očekávají, že tomu bude tak i letos, je připraven také doprovodný program a občerstvení.

Na valné hromadě Brdské ligy se začátkem března zvolila nová rada, která se zatím jeví jako fungující celek a snaží se ligu někam posunout. Jednou z nejdůležitějších novinek je určitě zavedení nové katogorie, a to mužů nad 35 let.

Pravidla a všechny náležitosti této kategorie jsou na webu Brdské ligy v sekci 'Pravidla' k nastudování a všichni zájemci o účast jsou organizátory srdečně zváni. Brdská liga je otevřenou soutěží, kam si může přijet zazávodit kdokoli.