Sbor získával po dlouhá léta úspěchy na různých soutěžích. Posledních několik let ale nebyl na soutěže dostatek aktivních členů. Děti se rozhodly tento fakt změnit.

Parta malých nadšenců se pustila do oživování tradice hasičského sportu v Křepenicích. Od září 2017 se spolu scházejí pravidelně a postupně se připravovali na první ostrý start na soutěži.

"Historicky první soutěž mládeže v Křepenicích jsme se rozhodli uspořádat pro naše děti za to, že v roce 2018 byly tak úžasné na všech akcích, kam jsme je vzali," řekl jeden z vedoucích kroužku mladých hasičů Václav Křížek.

"Byla neskutečná zima, ale všichni zúčastnění přežili. Děkujeme všem sborům, které přijaly naše pozvání, a budeme se těšit zase za rok tentokrát už snad v lepším termínu a teplejším počasí," dodal.