Jistě není bez zajímavosti, že při těchto povinných a nařízených prohlídkách se přišlo na řadu závad, které už měly být dávno odstraněny a leckdy museli být hříšníci nahlášeni až na národní výbor, později městský úřad.

Například v roce 1989 byly zjištěny závady u dvaceti domů, hlavně u komínů a na půdách, ale také v dětském táboře u Sobenského rybníka, kde byly umístěny popelnice až v lese.

Dne 19. března 1999 provedli hasiči revizi komínů, přičemž zjistili sedmnáct závad, které byli majitelé povinni do konce září odstranit, jinak jim hrozila pokuta 1000 korun. Při takzvaných dohlídkách prováděných 27. září bylo zjištěno, že z oněch 17 závad bylo odstraněno pouze pět. Doklady dvanácti hříšníků pak putovaly k dalšímu vyřízení na Městský úřad.

O tom, že tradice dobrovolných hasičů byla ve Starém Rožmitále silná vždy, svědčí i počet lidí, kteří byli na srazu v kulturním domě v roce 1974. Jednalo se o sjezd rodáků, hasičů a házenkářů.

Při zásazích dobrovolných hasičů se vyskytují také humorné chvíle. Například v březnu 1983 zuřil obrovský požár v objektu výrobního družstva Kovo ve Věšíně. Na místo se sjížděly požární jednotky ze širokého okolí. Pro velký žár se však hasiči nemohli dostat tak blízko k plamenům, aby mohli použít stříkačky. Najednou mezi nimi projela skříňová Tatra 805 se starorožmitálskými dobrovolnými hasiči. Ti ve vražedném žáru vyskákali ven, postříkali se vodou a začali hasit.

O týden později byli na Městském národním výboru v Rožmitále vyznamenáni za hrdinství. Při přebírání peněžní odměny se jich předseda národního výboru zeptal, co s penězi udělají. Staroměstští hasiči s úsměvem řekli: „Nejdříve necháme opravit brzdy.“

Jindřich Jirásek