Aktivně činných členů bylo tehdy osmnáct a přispívajících osm. Prvním starostou byl zvolen František Haš a velitelem Josef Kučera.

Za přispění občanů se v roce 1896 dokončila hasičská zbrojnice a zakoupila první čtyřkolová ruční stříkačka od firmy Smekal, která je funkční do současné doby. První motorová stříkačka PS12 byla do sboru zakoupená až v roce 1937.

V roce 1989 oslavil sbor 100 let od svého založení. Oslavy představovaly století tvrdé práce při záchraně lidských životů a majetku občanů a byly přelomovým mezníkem zejména pro sportovní činnost sboru.

Při jejich příležitost došlo totiž k omlazení řad členů a sestavilo se první družstvo mladých hasičů, kteří poprvé soutěžili na soutěži konané právě při oslavách stého výročí.