„Stalo se tak na základě dříve podepsané smlouvy o výpůjčce, která dovolí tento majetek Povodí Vltavy používat i středočeským hasičům,“ upřesnil ředitel příbramského územního odboru Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tomáš Horvát. S dodatkem, že prodloužena byla i výpůjčka záchranných saní RS5, jež příbramským hasičům slouží při záchranných pracích již od roku 2016.

Nově poskytnuté norné stěny mohou posloužit při řešení mimořádných událostí kdekoli na Příbramsku – nejenom na vodních dílech Orlík a Kamýk, kde se s jejich případným využitím počítá především. „Vzniku různých typů havárií ve spravovaném povodí nemůžeme zabránit, proto se Povodí Vltavy zaměřuje především na prevenci jejich vzniku a na eliminaci jejich negativních dopadů na životní prostředí,“ připomněl ředitel státního podniku Petr Kubala. S dodatkem, že když už se malér stane, je potřeba zasáhnout rychle a účinně. Právě k tomu mají posloužit nově poskytnuté norné stěny s dmychadly. „Jsou velmi efektivní,“ poznamenal Kubala.

Také podle hasičů představují vcelku jednoduchý, ale velmi účinný prostředek k zastavení šíření případného úniku nebezpečných látek z vodního díla nebo z plavidel po hladině vodního toku. „Spolu se stávajícím vybavením jednotky v Příbrami byla zvýšena celková délka těchto prostředků na stanici o dalších 50 metrů – až na celkových 215 metrů,“ připomněl Horvát. Znamená to, že hasiči jsou nově schopni v případě potřeby přehradit tímto typem norných stěn všechny předpokládané havarijní profily pod oběma jmenovanými přehradami.

Mimochodem: motorová dmychadla jsou vyrobena ze standardních vysavačů na sběr listí, speciálně upravených pro plnění norných stěn. Protože je pohání spalovací motor a nejsou závislá na elektřině, lze je prakticky okamžitě použít vlastně kdekoli.

Nový pomocník příbramských hasičů
- Norné stěny Reo 710S připomínají 10 metrů dlouhý a 40 centimetrů široký válec, který má ve spodní části zástěnu zatíženou řetězem (tato zátěžová část je při nasazení pod vodní hladinou). Desetimetrové stěny se spojují silonovým prutem.
- Stěnu tvoří gumotextilní materiál s duší, která se plní vzduchem. K plnění obvykle slouží vzduch z tlakových láhví nebo elektrická vzduchová dmychadla. Tato metoda je však velmi náročná na čas a spotřebu tlakových láhví, což snižuje efektivitu vlastního nasazení norných stěn na vodní hladině.
- Příbramská jednotka přišla s nápadem: využít výkonnější autonomní motorová vzduchová dmychadla na spalovací motor, která zkrátí čas plnění norných stěn až na polovinu. To zvyšuje jejich akceschopnost a rychlost použití při haváriích na vodní hladině – a tím snižuje případné škody na životním prostředí.

Zdroj: Tomáš Horvát, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje