close Statistika. info Zdroj: HZS Příbram zoom_in

„Radost na první pohled z příznivého vývoje však kazí skutečnost, že léto 2015 bylo tropické, a s tím samozřejmě došlo i k navýšení počtu požárů. Pokud tedy zohledníme tuto skutečnost, ve výsledku zjišťujeme, že počet mimořádných událostí se zvýšil. Stačí pouze letmý pohled na kolonku dopravních nehod, kde bohužel již několik let je trend vzestupný," uvedl za HZS vyšetřovatel Pavel Šušola.

Statistické údaje říkají, že hasiči v loňském roce v okrese uchránili majetek v hodnotě 46 milionů korun a jenom požáry způsobily škody v hodnotě přes 20 milionů.

V souvislosti s požáry bylo zraněno 15 osob. „Srovnávat tyto údaje s rokem 2015 není ale zrovna ideální, neboť jak již bylo řečeno, tropické léto roku 2015 udělalo své. Tedy spíše lidé, kteří se chovali nezodpovědně a nerespektovali zákazy a příkazy v době vyhlášení období sucha," připomněl profesionální hasič.

Více jak 55 procent loňských požárů bylo způsobeno lidskou nedbalostí či dokonce úmyslným zapálením. Z těchto důvodů hasiči již několik let pořádají preventivně výchovné akce a snaží se preventivně působit na všechny věkové skupiny a ve všech směrech lidské činnosti, tak aby se předcházelo mimořádným událostem a následkům s nimi spojeným. I v požární prevenci došlo oproti předchozímu roku ze strany HZS ke zvýšení počtu kontrol, posouzení stavební dokumentace atd.

NEJVĚTŠÍ POŽÁRY

Největší požár v okrese hasiči likvidovali v obci Narysov 13. května, kde vlivem technické závady na elektroinstalaci hořela truhlárna a rodinný dům. Škoda na majetku dosáhla 4 milionů korun a uchráněné hodnoty hasebním zásahem byly vyčísleny také na stejnou částku. S živlem bojovalo devět jednotek po dobu více jak šest hodin. Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn.

SNĚHOVÁ KALAMITA A KRUPOBITÍ

Příbramsku se vloni nevyhnuly ani mimořádné události. Posledního února postihla okres sněhová kalamita, při které hasiči vyjížděli více jak k 150 zásahům ve dvou dnech. „Okres Příbram patřil tehdy k nejvíce zasaženým ve Středočeském kraji a hasiči se tak museli vypořádat s dopravními nehodami, polámanými stromy, zprůjezdněním některých důležitých komunikací a dalšími doprovodnými jevy této mimořádné sněhové nadílky," připomněl Pavel Šušola.

Druhá mimořádná událost se stala 22. května na Příbramsku a o pět dní později na Sedlčansku. Jednalo se o přívalové deště s kroupami, při kterých museli hasiči vyjíždět více než k třiceti případům.

NOVÁ TECHNIKA

Jednou z nejvýznamnějších akcí loňského roku, bylo kromě pořízení záchranných saní od Povodí Vltavy a seskokové matrace za výrazného přispění města Příbram, pořízení nového zásahového vozidla na stanici Příbram před koncem roku 2016. Jde o cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra Terrno. Vozidlo na tzv. prvním výjezdu nahradilo více jak 11 let starou mobilní požární techniku. Nová cisterna byla pořízena cestou HZS Středočeského kraje z Fondu zábrany škod.