Soutěž je už šestnáct let vyhlašována pro děti z mateřských a základních škol na území bývalých okresů Příbram, Beroun a Benešov. V letošním roce bylo přihlášeno 400 výtvarných děl, která byla rozčleněna do čtyř kategorií podle věku.

Organizátoři už tradičně vypsali také kategorie pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro trojrozměrné ztvárnění tématu. Letos bylo námětem pro zpracování téma „Kde hasiči pomáhají“.

Porota vybrala v každé kategorii tři nejlepší díla, která byla oceněna hodnotnými cenami.

Slavnostního předání cen se kromě příbramského starosty Jana Konvalinky zúčastnili i náměstek ředitele HZS Středočeského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Jan Ryšavý a ředitel územního odboru Příbram Tomáš Horvát.

Po slavností části byla pro děti i jejich doprovody připravena prohlídka výjezdové techniky a zázemí hasičské stanice, včetně výcvikového polygonu, který je specialitou hasičské stanice Příbram.

Kristýna Vojtíšková