Místní Sbor dobrovolných hasičů Obecnice má výjezdovou jednotku JPO III/1 s působností i mimo obecní území zřizovatele a zasahuje i u požárů a živelných pohromách po celém Příbramsku. „Zúčastňujeme se také soutěží v požárním sportu, které i sami pořádáme. Věnujeme se historické technice a pomáháme při pořadatelství různorodých akcí jako například Rally Příbram nebo Rekonstrukce bitvy u Slivice,“ řekl Zdeněk Vávra, jednatel SDH Obecnice.

Historie
O samotném zrodu dobrovolného požárnictví v Obecnici prozradí základní informace zažloutlé listy památníku sboru dobrovolných hasičů, kde se na úvodní stránce můžeme dočíst: "Na návrh p. Josefa Zelenky, obecního starosty, sešlo se dne 31. ledna 1886 několik občanů obce Obecnice ku poradě o zřízení dobrovolného hasičského sboru v obci Obecnici. Shromáždění toto, schválivši návrh p. Josefa Zelenky, zvolilo zatímní výbor, který potřebné kroky učiniti měl, aby myšlenka tato v skutek vešla. I zapsáno při schůzi té 32 členů činných, 3 přispívající, 3 vypomáhající a 24 zakládajících.“

Zatímní výbor objednal hasičské výzbroje od firmy F. Smekal na Smíchově a pracovní stejnokroje od firem J. Záborec a F. Smrček v Obecnici.

Slavnostní slib skládalo činné členstvo dne 7. listopadu 1886, kdy se také konala druhá valná hromada, na níž byla zvolena nová správní rada sboru. O rok později na třetí valné hromadě byla zdůvodněna nutnost zakoupení čtyřkolové ruční stříkačky (pozn.: tato stříkačka je dodnes plně funkční). Po zvážení okolností bylo usneseno zakoupit stříkačku za 800 zlatých u fy R. Čermák v Teplicích s dodáním na příbramské nádraží. O zapůjčení částky bylo požádáno obecní zastupitelstvo, které nejen že obnos zapůjčilo, ale navíc ještě darovalo do sboru 200 zlatých. Sbor se rovněž obrátil se žádostí na knížete Colloredo-Mannsfelda, do jehož dobříšského panství Obecnice tehdy patřila.

„Činnost sboru se hned od jeho založení vyznačovala velmi dobrou aktivitou. Již za první půlrok bylo absolvováno 22 cvičení, aby byly získány alespoň základy tehdejší požárnické techniky a už v září 1886 se také konalo první veřejné cvičení,“ popsal začátky sboru Zdeněk Vávra. Ze záznamů lze vyčíst, že hned v prvním půlroce se příslušníci sboru zúčastnili čtyř požárních „hájení“ v Obecnici, tří v Příbrami, po jednom v Dubně a Hluboši, kromě toho také veřejných cvičení v Rožmitále, Bohutíně, Příbrami a na Březových Horách.

„Náš sbor přečkal až s podivem obě světové války i události po roce 1968. Po roce 1990 běží život ve Sboru dobrovolných hasičů v Obecnici zase v demokratičtější podobě, ale povinnosti a práci hasičům nikdo nevezme. Čekají na ně jako každý rok preventivní prohlídky, sběr starého železa, hasičský ples, údržba techniky a podobně,“ připomněl jednatel sboru.

„Život v našem sboru se stejně jako u jiných hodně změnil. Věnujeme se více požárnímu sportu, výjezdová jednotka byla téměř celá obměněna,“ naznačil začátek nové éry sboru po roce 1990 Zdeněk Vávra.

Výjezdová jednotka SDH Obecnice
Jednotka JSDHO Obecnice má zařazení jako JPO III/1, to znamená, že má celkem 12 členů, kteří jsou připraveni k okamžitému výjezdu. Do 10 minut po vyhlášení poplachu musí hasiči vyjet. V poslední době se daří zásahové jednotce vyjet k události už do pěti minut. „Jsme také jednotkou začleněnou do integrovaného záchranného systému s centrálou v Kladně a taktéž jednotkou s rozšířenou působností mimo obec - to znamená, že v případě nutnosti jsme povoláni i k událostem v širokém okolí Příbrami. Hlavní výjezdovou techniku tvoří Tatra 148 CAS, která nedávno prošla nákladnou repasí a její objem vody je 6 500 litrů. Tatra je vybavena osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou, navijákem na 3,5 tuny, kde lze přes kladku zvýšit tažnou sílu dokonce až na 7 tun. V zadní části nástavby je vysokotlaké zařízení a plovoucí čerpadlo Niagara. Základní výbavu dále tvoří čtyři dýchací techniky Saturn s náhradními lahvemi, ruční vyprošťovací nástroj VRVN-1, univerzální sada na lehké ropné havárie, JMP a další prostředky potřebné pro naši práci. Repase hasičského vozu a nákup dalšího nutného vybavení a výstrojí se nám podařilo uskutečnit díky dotaci z krajského úřadu, za což jsme velice vděčni,“ přiblížil techniku sboru jeho jednatel Zdeněk Vávra.

Dalším vozidlem u jednotky, které slouží pro přepravu dalších členů je Avie 31 společně s výbavou PS-12. Toto vozidlo je podle hasičů už bohužel nevyhovujícím nejen vzhledem k jeho jízdním vlastnostem, spotřebě PHM, ale také především jeho celkovým stavem. Obecničtí hasiči by si rádi co nejdříve pořídili jiné vozidlo, které by sloužilo jako technický automobil. Bylo by to i z ekonomického hlediska výhodnější, že by vyjíždělo k menším událostem místo Tatry. „Nákup to pro nás bude finančně dosti náročný a bez dotace si ho nebudeme moci dovolit. Pro nás, jako jednotku v obci, jsou dotace životně důležité, protože obec musí financovat i jiné projekty a při sebelepší vůli si nemůže dovolit vynakládat větší finanční prostředky,“ uvedl Vávra.

Výjezdová jednotka se v loňském roce zúčastnila mezinárodního cvičení Rescue Patrol a zajišťovala pořádání mnoha kulturních a sportovních akcí. Třetím rokem pořádá SDH Obecnice přehlídku integrovaného záchranného systému, kde mají lidé možnost zhlédnout techniku výjezdové jednotky a také vybavení okolních dobrovolných sborů, profesionálů a také vojenské policie a pyrotechniků. Sbor úzce spolupracuje s Obecním úřadem Obecnice a v případě potřeby jsou hasiči připraveni pomoc všem obyvatelům vesnice. Hasiči se snaží přilákat do svých řad mládež a rovněž spolupracuje s místní mateřskou školkou a Masarykovo základní školou.

V letošním roce výrazně stoupl počet událostí způsobených povodněmi v okolních obcích. Obecničtí hasiči zasahovali například v Podlesí nebo v Lazsku, pomáhali také kolegům z Příbrami na čističce odpadních vod, kde hrozilo zatopení a velké materiální škody.

„V současné době evidujeme 40 událostí, z nichž převážná část se stala mimo obec. Jsme velice rádi, že můžeme pomáhat i lidem nejen v naší obci. Mezi největší záchranné akce, při kterých jsme v našem okolí v minulosti zasahovali, patřil orkán Kyrill, který v obci napáchal velké škody. Zasahovali jsme také při bleskových povodních. V loňském roce jsme likvidovali škody způsobené orkánem Emma a také požár na Vysoké Peci, kde hořel sklad s podlahovými krytinami. Nesmím také zapomenout na zásahy ve vojenském prostoru Brdy, kde jsme společně s vojenskými hasiči likvidovali rozsáhlejší požáry po střelbách.V letošním roce nás ještě čeká mezinárodní cvičení Rescue Patrol a několik menších akcí. Podrobnější informace o činnosti včetně dalších zajímavostí, odkazů se spoustou snímků lze vyhledat na http://hasici.obecnice.net,“ připomněl Zdeněk Vávra.

"Ještě začátkem 90. let jsme byli zařazeni jako JPO/II, což by pro nás v dnešní době znamenalo nejen více výjezdů, ale také lepší zázemí, více financí a techniku. Bohužel jsme byli přeřazeni bez jakéhokoliv vysvětlení do nižší kategorie, což mělo za následek určitou stagnaci jednotky a především horší kvalitu vybavení. Není tomu dávno, kdy byli dobrovolní hasiči bráni jako jednotky, které slouží jen na dopravu vody. Dnes je již trend zcela jiný a my vyjíždíme součastně s profesionálními útvary, ať jsou jimi HZS Příbram nebo vojenští hasiči Jince. Snažíme se s těmito jednotkami úzce spolupracovat, což nám přináší velký přínos především v možnosti čerpání zkušeností od našich profesionálních kolegů. Škoda, že zde neexistují určité stáže pro dobrovolné jednotky na útvaru, kdy bychom vyjížděli společně s profesionály ke složitějším případům a mohli se tak zdokonalovat v našich znalostech. Máme velice dobré vztahy také s dobrovolnými hasiči z Rožmitálu pod Třemšínem, Mirošova, Příbrami-Březových Hor a s okolními jednotkami kategorie JPO/5 a hlavně s dobrovolnými hasiči Příbram 1, se kterými se podílíme na přípravách cvičení Rescue Patrol 2009, které se bude konat v okolí Příbrami. Naší snahou je spolupracovat se všemi okolními sbory, navzájem si vyměňovat zkušenosti a pomáhat si, jak je tomu v poslední době s hasiči z Lazska a nesetkávat se jen u zásahů. Naše vztahy jsou velice dobré i s vedením města Příbrami v čele se starostou Josefem Řihákem, který se nás snaží v rámci svých možností podporovat, za což velice děkujeme," doplnil velitel jednotky Petr Juříček.

Požární sport SDH Obecnice
Již několik let je u nás v Obecnici tradicí pořádání jednou ročně Memoriálu p. Soukupa, která je zároveň brána jako soutěž okrsková. Do roku 2006 se požární sport v Obecnici bral spíše jako zpestření hasičského života. V roce 2007 do sboru nastoupilo několik mladých kluků, kteří utvořili soutěžní družstvo a začali jezdit na soutěže. První rok jsme trénovali téměř denně již od února. Naší první soutěž jsme vyhráli. Ještě jsme stihli soutěž v Lázu, kde jsme obsadili druhé místo. V roce 2008 jsme se do soutěžení pustili již naplno. Hned ze začátku sezony jsme se zúčastnili soutěže ve Hlincích. Následovala naše okrsková soutěž, kterou jsme opět vyhráli. Dále Vrančický tuplák, kde jsme obsadili druhé místo. Po obdržení pozvánky jsme neváhali se zúčastnit soutěže v Obořišti. Z denní soutěže jsme si odvezli pohár za třetí místo. Na noční soutěži jsme se bohužel neumístili, jelikož nám nevyšel jeden z útoků. Zúčastnili jsme se také soutěže s plovoucími čerpadly a Běhů hasičů do Svatohorských schodů. Jsme dobrá parta, která se právě díky hasičům hodně stmelila a rádi si spolu vyjedeme na soutěž ať je to kamkoli. Hlavní je, aby nebyla nuda. V letošním roce se nám povedlo sehnat 14 žen, které nakonec utvořily družstvo na požární útok a zúčastnily se již čtyř soutěží. K jejich největšímu úspěchu patří první místo na zdejší okrskové soutěži. Naši Muži A se na této soutěži umístili již potřetí na prvním místě a obhájili tak skutečnost, že jsou v III. okrsku okresu Příbram nejlepší.
Letos se SDH Obecnice rozhodl uspořádat soutěž v požárním útoku, která byla pojmenována po našem dlouholetém hasiči a starostovi SDH Obecnice Františku Houskovi. I když jsme tím na sebe vzali veliký úkol, soutěž dopadla docela dobře. Přijelo 14 družstev včetně dětí z nedalekého Kardavce. Chtěl bych touto cestou poděkovat Martinovi Soukupovi z SDH Obořiště za pomoc při soutěži.
A právě do Obořiště jsme minulý víkend vyrazili. Přivítalo nás krásné slunečné prostředí téměř bez mráčků. Až s podivem jsme pozorovali, kolik sem přijelo družstev. Na perfektně organizované soutěži jsme nakonec obsadili 8. místo na denní soutěži a 7. místo na soutěži v noci. Je jen škoda, že nám o necelé 3 vteřinky unikly poháry v obou soutěžích. Je to soutěž. Hra je hra. Někdo vyhraje a někdo musí být poslední. O našich úspěších se můžete dočíst i na našich webových stránkách http://obe.webnode.cz.
Věřím, že nám toto zapálení vydrží a že se nám podaří sehnat více sponzorů, abychom mohli objíždět více a více soutěží a dosahovat ještě lepších časů. Zdeněk Vávra
Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.