Výjezdovou jednotku tvoří 12 stálých členů, čtyři muži jsou v záloze. „Službu drží nepřetržitě po dobu 24 hodin čtyři hasiči,“ podotkl velitel jednotky František Polák.

„Naše činnost je rozmanitá a nepravidelně rozložená při zásazích, a proto musí členové absolvovat odbornou přípravu pro jednotlivé funkce v jednotce. Dvakrát ročně provádíme odbornou přípravu nositelů dýchací techniky, účastníme se základní a cyklické odborné přípravy velitelů družstev a strojníků. Každé dva roky musí chlapi projít školením na obsluhu motorových pil a rozbrusů. Všichni členové každoročně podstupují zdravotní preventivní prohlídku, protože většina z nich používá dýchací techniku,“ připomněl velitel.

Rožmitálští hasiči mají kvůli zařazení do kategorie JPO II k dispozici několik vozidel a jsou vybaveni technikou pro vyprošťování osob z havarovaných aut. V jejich vozovém parku jsou cisterny CAS K 25 Liaz, dvě cisterny CAS-25 Š-706, zásahový vůz značky Jeep Cherokee, Avia A30 a bezúplatným převodem získali od ministerstva obrany ještě cisternu CAS-32 na podvozku Tatry 148, která se musí ještě opravit. V loňském roce byla jednotce zapůjčena laminátová pramice z Hasičského záchranného sboru Příbram a letos k ní byl pořízen motor.

Výjezdová jednotka má na svém kontě úctyhodný počet zásahů. V prvním roce vzniku to bylo 59 výjezdů, následující rok 65 a v roce 2001 už 73. Počty výjezdů stouply v roce 2002 na 103 a v dalším roce na 112 zásahů. Na nárůstu se podílely různé živelné pohromy, jako například ničivá povodeň v srpnu 2002 a řada lokálních záplav nebo vichřice. Poté se výjezdy snížily, i když nikdy neklesly pod 60 zásahů. „Vloni bylo prozatím nejméně výjezdů, a to 63. Letos k 15. červnu máme na kontě 25 zásahů,“ dodal velitel František Polák.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE