Soutěž nebyla pro účastníky rozhodně jednoduchá; trvala totiž nepřetržitě čtrnáct hodin. „Na každou modelovou situaci měly čtyřčlenné týmy jednu hodinu. Tento časový limit zahrnoval přijetí události, přejezd na místo zásahu, vlastní vyřešení modelové situace, debriefing a krátký odpočinek a občerstvení závodníků,“ vysvětlila Tereza Fliegerová, mluvčí středočeských hasičů.

Každý tým musel být v následujícím složení: velitel, zdravotník a další dva členové družstva. Modelové situace se nacházely jak v Mělníku, tak i v jeho okolí. Celková trasa, kterou soutěžící absolvovali, měřila 80 kilometrů. „Týmy tak zavítaly na hezká místa v blízkosti tohoto malebného středočeského města, kde se setkaly s realistickými situacemi, neboť soutěžní pokusy byly inspirovány skutečnými výjezdy. Hasiči tak přišli do styku s událostmi, ke kterým běžně vyjíždějí,“ okomentovala Tereza Fliegerová soutěžní stanoviště.

Na stanovištích pro ně tyto situace sehrávalo téměř osmdesát figurantů z řad Policie ČR, hasičů zdravotníků HZS Středočeského kraje a členů dobrovolných jednotek obcí Mšeno a Řepín. „Mezi nejzajímavější stanoviště bezpochyby patřila simulovaná dopravní nehoda na náměstí Míru v Mělníku, kde uvnitř vozidla zůstala zaklíněna jedna osoba, kterou museli hasiči ve stanoveném čase dostat ven z auta. Vyprošťování osob tak bylo novinkou této soutěže,“ podotkla mluvší středočeských hasičů.

Kousek od obce Střemy na hasiče „čekala“ hromadná dopravní nehoda. Týmy tak musely vyřešit příjezd k události, kde bylo hodně raněných, ale málo zasahujících. Čekalo je ale toho více: jinde museli zachránit člověka z řeky po převrácení loďky, kde navíc museli hned resuscitovat. „Na místě tak byla připravena resuscitační figurína, u které hasiči prováděli až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nepřímou srdeční masáž,“ podotkla mluvčí. Na tomto stanovišti byla přítomna i Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, která nejen hrála součinnost se zasahujícími hasiči, ale spolu s rozhodčími dohlížela také na správnost provedení.

Hasiči se museli pousmát nad některými pracovními názvy situací, třebaže jejich reálná podoba by naháněla nejednomu člověku hrůzu. „Například modelová situace s názvem „Sekáč“ představovala muže, který v obci Vysoká sekal trávu zahradním traktůrkem. Něco ovšem uvízlo mezi noži sekačky a muži, který se snažil předmět uvolnit, stroj amputoval ruku,“ popsala situaci Tereza Fliegerová.

Maskování na jednotlivých stanovištích se díky týmu maskérů Českého červeného kříže a Asociace dobrovolných záchranářů podobalo realitě.

Poslední soutěžní pokus skončil kolem jedenácté hodiny večer. Družstva se pak vrátila do stanového městečka, které pro ně bylo postaveno v areálu mělnické stanice, kde je čekal odpočinek.

V úterý 10. září v 10 hodin se pak na náměstí Míru v Mělníku odehrálo slavnostní vyhodnocení soutěže. „Poděkování patří všem občanům, kterých se soutěž dotkla, za jejich shovívavost, městům a obcím za povolení v jejich katastru klání uspořádat a v neposlední řadě velkému počtu partnerů, bez nichž by soutěž také neproběhla, a ceny pro vítěze nebyly tak pěkné,“ dodala Tereza Fliegerová, mluvčí středočeských hasičů.