Program valné hromady:

1) Volba orgánů mimořádné valné hromady
2) Schválení učetní uzávěrky za období 1. 1. 2009 – 30. 4. 2009
3) Členské příspěvky - navýšení
4) Sportovní třídy
5) Diskuse
6) Závěr